Frimurarlogen 18:V1

Frimurarlogen 18:V1

  •  27 mars 2018, kl: 11:00  (Kommande)

Byggnadstekniska Föreningen i Göteborg inbjuder veteranmedlemmar och respektive att följa med till studiebesök på Frimurarlogen. Läs mer i separat inbjudan.

 Hämta aktivitetsbeskrivning i PDF

Sammanfattning