HSB Living Lab 17:10

HSB Living Lab 17:10

Här kan du läsa om vårt studiebesök till HSB Living Lab

 Hämta aktivitetsbeskrivning i PDF

Sammanfattning

Vi samlades i byggnadens entréplan där Peter Elfstrand på Tengbom presenterade projektets uppbyggnad med partnerskap och samverkansmodeller. För att skapa en första designstruktur arbetade man med olika metoder som till exempel Co-Creation workshops. Samarbetet har inkluderat olika universitet, forskare, personal från NASA i USA med flera. Eftersom inriktningen är framtidens hållbara boende finns det ett både internationellt och nationellt intresse för projektet.

Projektet har 12 partners, varav arkitekten är en, och skiljer sig därmed väsentligt från andra byggprojekt. Desto mer intressant har det varit att utveckla nya arbetsmetoder under projektets gång. Peter Elfstrand berättade om några av forskningsprojekten i det levande labbet. Dels har byggnaden ett modulärt koncept med helt sluten tillverkning i fabrik, dels monterades den på plats under endast åtta arbetsdagar.

Dagens byggnad är en första version (tanken är att den ska vara föränderlig) och uppbyggd av 44 flyttbara stålmoduler. Mycket är på tvärs mot vad vi är vana vid, bland annat innehåller byggnaden endast ett vertikalt schakt som är samlat bredvid hissen. Dessutom visar den generöst uppglasade fasaden upp alla system och installationer istället för att de traditionellt göms i byggnadens struktur.

Efter presentationen fick vi en rundvandring i byggnaden och hälsa på hos de boende som bor i gemensamma kluster.

Text: Yara Karkouh

Inriktning

Arkiv

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011