Veteranaktivitet 13:V3

Tyvärr är resan till Kosta inställd på grund av för få anmälda.

 Hämta aktivitetsbeskrivning i PDF

Sammanfattning