Aktivitetsanmälan via telefon upphör

Styrelsen har under flera år arbetat med att förnya föreningen, vilket för några år sedan resulterade i en ny hemsida vars syfte bl.a. var att minimera det administrativa arbetet som utförs i samband med medlemsansökningar, föreningsmöten och resor etc. Parallellt med hemsidan så har föreningen även erbjudit möjligheten att anmäla sig till föreningsmöten via telefon, anmälningar som är tvungna att hanteras manuellt. Eftersom det både blivit för tidskrävande samt varit svårt att koordinera telefonanmälningarna med anmälningarna via hemsidan för att få det rätt och rättvist har styrelsen beslutat att inte fortsätta erbjuda denna möjlighet efter utgången av år 2016. Från och med år 2017 är det endast möjligt att anmäla sig på vår hemsida - inbjudan kommer dock fortfarande skickas ut per post till de som saknar en e-postadress. Detta påverkar ej veteranaktiviteter som även fortsättningsvis kommer gå att anmäla sig till genom veteranrepresentant Carin Abrahamsson.