Stipendium för yrkesverksamma

På årsmötet i februari instiftades ett stipendium riktat mot våra yrkesverksamma medlemmar. Stipendiet avses att delas ut till en eller flera medlemmar som på något exceptionellt sätt gynnat byggnadskonsten - gärna i kombination med samhällsnytta. Mer information finns här.