Student? Sök stipendium!

Varje år beviljar BTF stipendium till ett flertal olika byggrelaterade studentprojekt, t.ex. för en resa eller materialkostnader i samband med examensarbete. Mer information om vad som krävs för att söka stipendium finns här.