Studenttävling!

BTF utlyser en arkitekttävling och den 5 oktober kl 18:00 hålls ett informations- och startmöte vid Chalmers Tekniska Högskola.

Syftet med tävlingen är att utforma en paviljong för samtal framför byggnadsverk i staden, mellan Mark Isitt och byggnadsverkets upphovsman.

Mer information finns att läsa här och ytterligare detaljer ges vid informationsmötet.

Välkomna, både studenter och medlemmar!