Årsmöte 14:2 med middag

Byggnadstekniska Föreningen i Göteborg inbjuder medlemmar och medföljande gäster till årsmöte onsdagen den 26 februari på Burgården med tema ”Den nya älvförbindelsen”. Se separat inbjudan. Observera att här anmäler du dig både till årsmöte samt middag. Glöm inte att logga in innan du anmäler dig.

Årsmöte 14:2 med middag

26 februari 2014

2014-01-28 00:00:00

2014-02-19 23:59:00

Årsmötet öppnades av ordförande Charlotta Berggren. Därefter
fortlöpte det enligt dagordning. Nya styrelsemedlemmar välkomnades och gamla tackades av.

 

Efter årsmötet fick vi lyssna på Anders Svenssons intressanta föredrag om nya Älvförbindelsen.

Göteborg har precis haft en stor arkitekttävling gällande
nya hisingsbron. Vi fick höra om processen, hur valet har gått till och mer om det vinnande förslaget Arpeggio ritat av DISSING + WEITLING, LjusArkitektur, ELU och Leonhardt Andrä und Partner.

 

Efter föredraget intogs en mycket god trerättersmiddag.

 

Text: Tina Hering

Bilder: Carin Abrahamson