Årsmöte 15:1 med middag

Årsmöte 15:1 med middag

Byggnadstekniska Föreningen i Göteborg inbjuder medlemmar och medföljande gäster till årsmöte tisdagen den 24 februari på Stadsbiblioteket med tema ”Frihamnen”. Se separat inbjudan. Observera att här anmäler du dig både till årsmötet samt middag (på Sjöbaren Lorensberg). Glöm inte att logga in innan du anmäler dig.

24 februari 2015 17:00

03 februari 2015

16 februari 2015

Årsmötet öppnades av ordförande Charlotta Berggren. Därefter
fortlöpte det enligt dagordning. Nya styrelsemedlemmar välkomnades och gamla tackades av.

Carin Abrahamson utsågs till hedersmedlem!

Efter årsmötet fick vi lyssna på Anders Svenssons intressanta föredrag om vad som händer i Frihamnen.

Kvällen avslutades med en mycket god trerättersmiddag på restaurang Sjöbaren.

 

Text: Tina Hering

Bilder: Carin Abrahamson