Årsmöte 19:1 med middag

Här kan man läsa om och se bilder från vårt årsmöte.

 

Årsmöte 19:1 med middag

21 februari 2019 17:00

23 januari 2019

15 februari 2019

Vid pennan

Christina Lööf

Bild:Christina Lööf & Sven - Eric Svenson

Redigering: Viveka Nylén 

 

Torsdagen den 21 februari samlades ett 30-tal medlemmar i Byggarnas Hus på Ekmansgatan. Innan årsmötet fick deltagarna lyssna på Lars Björklunds föredrag om hur man som ledare kan motverka korruption. Lars har en bakgrund bl a i Skanska och han har intervjuat chefer om fenomenet korruption och därefter gett ut en bok i ämnet. Hans tankar och rekommendationer finns samlade i boken som har titeln "Att vilja göra rätt - 9 steg för ledare att stoppa korruption".

Många företag och organisationer jobbar med att få en struktur på plats i form av policys och instruktioner. Men det viktigaste för ledningen är att arbeta med kulturen, att hela tiden prata om frågorna och hålla dialogen levande.

Efter en kort paus var det dags för årsmöte enligt sedvanlig ordning. Ordförande Lars Kindholm och sekreterare Sebastian Örjenfelt styrde mötet med säker hand. Christina Lööf och Carin Abrahamsson redovisade årets verksamhetsberättelse och skattmästare Jon Örn redovisade den ekonomiska ställningen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och därefter var det dags för valberedningens ordförande Charlotta Berggren att leda val av ny styrelse.

Det var många val som skulle göras och valberedningen har haft ett tufft arbete att hitta intresserade personer till de olika posterna. Därför är några poster vakanta men vi hoppas kunna besätta dessa under året som adjungerade medlemmar tills nästa årsmöte. Som ny ordförande för BTF valdes vice ordförande Johan Engström, Innerstadens Arkitekter AB och som ny vice klubbmästare valdes Jonas Elgblad, Nova Elkonsult.

Under punkten övrig information presenterade webbansvarig Viveka Nyhlén bakgrunden till och utseendet på föreningens nya hemsida som lanseras inom kort. Ann-Charlotte Hellman informerade om årets resa som går till den spännande staden Baku i Azerbajdzjan. Mer information finns på hemsidan och anmälan öppnar nu och stängs den 12 mars.

Därmed avslutades mötet och avgående ordförande bjöd till bords i matsalen en trappa ner. Där serverade Anders från Kvibergs Kantin en välsmakande trerätters måltid och stämningen var hög! Två av föreningens hedersmedlemmar Sven-Eric Svenson och Christina Hultén delade med sig av anekdoter från föreningens tidigare historia. I år har Byggnadstekniska föreningen funnits i 90 år så vi har ett viktigt arv att förvalta och det finns många idéer om hur verksamheten kan utvecklas!