Afterwork Chalmers 12:6

Afterwork Chalmers 12:6

Läs här om vår lyckade after work på Chalmers.

11 oktober 2012 17:45

04 oktober 2012

11 oktober 2012

Kvällens begivenhet var en after work med inbjudna chalmerister och BTF:are.

Vi samlades i A-salen på Arkitektursektionen, ett fyrtiotal chalmerister och ett antal BTF:are. Styrelsens Fredrik Kjellgren hälsade välkomna och berättade i korta ordalag om BTF och vår verksamhet.

Därefter fick vi lyssna till ett föredrag av Carl Johansson, arkitekt, som 2011 var en av de första studenter som tilldelades BTF:s stipendium. I ett mycket intressant och fängslande föredrag berättade Carl hur stipendiet kommit till nytta i samband med att han gjorde sitt examensarbete med ämnet "Flyktingläger som tillgång - om flyktinglägret som katalysator för kontrollerad urban tillväxt".

Studien inriktade sig på problemställningen kring urbanisering av flyktingläger i konfliktområden och utfördes i ett team av examensarbetare, var och en med sin frågeställning kring flyktinglägrens utformning och planering.

Många flyktingläger har kommit att permanentas istället för att vara tillfälliga boplatser för människor i nöd. I Kenya, där studien gjordes, finns lägret Dadaab som bildades 1992 och som fortfarande hyser lika många invånare. Idag föds tredje generationen i lägret.

Det förekommer oftast ingen stadsplanering när lägren skapas. Man sätter helt enkelt upp nödbostäderna rad i rad enligt metoden Shelter-Community-Blocks-Sector. Ingen planering av skolor, butiker, hälsovård, städrum, torg med mera sker för respektive enhet.

Vid förstudien formulerades tre grundfrågor/problem att hantera vid stadsplanering av flyktingläger:

1.  Tänk på alla brukare.

2.  Erkänn etableringarna som permanenta - utan detta kan ingen planering av framtiden nå framgång

3.  Se flyktingarna som en tillgång. Den årliga omsättningen i Dadaab är 25 miljoner USD. En ekonomisk faktor att räkna med.

 Slutsatsen i arbetet för Carls del blev att formulera hur han tycker att planeringen av ett flyktingläger skall gå till.

  • Styr var man skall bygga och inte hur och när.
  • En bit mark kan användas på olika sätt. För bostad, odling, uthus, företagsamhet.
  • Bryt ned skalan och hierarkierna.
  • Decentralisera i porös struktur.
  • Skapa ett bredare register av offentliga och privata rum.
  • Fragmentera och integrera. Oftast ligger lägret i närheten av ett mindre samhälle.
  • Där finns kanske skola och butiker som kan vinna på att samarbete. 

I väntan på att få klart med alla tillstånd och kontakter inom FN hann examensarbetet bli klart och resan blev istället en möjlighet att på plats utvärdera teorierna i verkligheten.

Som slutreplik sammanfattade Carl sitt examensarbete med att säga:

"Upplevelse som människa och arkitekt har varit mycket viktiga trots insikten om att systemet för hjälpinsatser är mycket trögt och att det är svårt att bidra till förändring."

Så avslutades det med ett tack till BTF för stödet och en uppmaning till chalmeristerna att gå med i BTF och söka stipendiemedel för studier och/eller resor.

Under minglet i A-fiket blev vi trevligt omhändertagna av Arbetsmarknadsutskottet Arkipelago. Det serverades baguetter och valfri dryck.

Vid varje bord fanns en BTF:are för fortsatt samtal och frågor kring BTF och yrkeslivet.

BTF:arnas samlade mening efteråt är att kvällen blev mycket lyckad och inspirerande.

Något som tål att upprepas och som till och med kan bli en årlig tradition.

 

Vid pennan: Karin Hjertén

Bilder:         Carin Abrahamson