Frimurarlogen 18:V1

Frimurarlogen 18:V1

Här går det att läsa om och se bilder från besöket till Frimurarlogen. Bilder läggs snart upp.

27 mars 2018 11:00

12 mars 2018

23 mars 2018

BTF-veteraner besökte Frimurarelogen.

Södra Hamngatan 21, en av Göteborgs exklusivaste adresser, ägs av och hyser Frimurarelogen, ett av stadens ordenssällskap. Ännu exklusivare var läget år 1806 då huset stod färdigt och när Stora Hamnkanalen spelade en central roll i Göteborgs stadsliv. Det är en anrik byggnad som BTF-veteranerna fick möjlighet att bese den 27 mars.

Frimurarelogen etablerades i Göteborg år 1754. Logen är politiskt obunden. En medlem måste vara "hedervärd" och får ej under några omständigheter agera så att han blir otillbörligt gynnad. Kvinnor får inte bli medlemmar i Frimurarelogen.

Frimurarelogen har, som namnet antyder, sin grund inom byggmästarskrået. "Vinkelhake och passare" är en vanlig frimurarsymbol och medlemmarna var ursprungligen väl besuttna, medelålders män.

Logen hade en byggnad nära Västra Hamngatan vilken brann upp under Stora Branden 1802. När logen stod hemlös 1802 var det dock dess provinsialmästare, tillika Göteborgs provinsialläkare och Sahlgrenska Sjukhusets grundare, Pehr Dubb, som med stor handlingskraft tog tag i situationen. Han lyckades komma över Göteborgs då mest eftertraktade tomt. Han drev också igenom den fantastiska byggnad som med rätta benämns "Göteborgs hemligaste kulturarv" och som ligger mellan Södra Hamngatan och Drottninggatan.

Den som öppnade dörrarna till en för de flesta helt ny värld, inte bara till byggnaden med dess fantastiska dekorerade salar, utan även till Frimurarelogen med dess sofistikerade indelning i loger och grader (1-10) samt de rituella ceremonierna, var vår kunnige och engagerade guide Pether Ribbefors. Att få hela denna värld levandegjord på det sätt vi fick, imponerade på oss alla 17 kulturtörstande BTF-veteraner.

I byggnadens bottenvåning finns den anrika restaurangen "The Golden Days" där vi, med vördnad för den vackra lokalen, kunde avnjuta vår inbokade lunch.

Michael Ehrenborg

Fotograf: Inger Skogsberg