Studiebesök

Studiebesök på Hotel The Weaver i Mölndal tisdag 23 maj

Studiebesök på Hotel The Weaver i Mölndal tisdag 23 maj

Hotel The Weaver som ligger i Krokslätts Fabriker färdigställdes för två år sedan. Hotellet består av 22 våningar och rymmer 370 rum plus 15 konferenslokaler som kan ta sammanlagt 600 konferensdeltagare. Bakom byggnaden står Krook & Tjäder som har tagit fasta på de gamla tegelbyggnadernas höga fönsterpartier och klätt huset med en väv av omväxlande glas och plåt för att knyta an till områdets textilhistoria. Beställare är Husvärden genom K21 Entreprenad, med Nordic Choice som hotelloperatör. Följ med på BTF:s besök då arkitekten Peter Håkansson Torring från Krook & Tjäder berättar om projektet och marknadschefen Linus Gill tar med oss på en rundvisning. Vi samlas i hotellfoajén senast klockan 17:30. Smörgås och dryck kommer att serveras. Anmälan görs på BTF:s hemsida senast 20 maj. Max 25 deltagare.

23 maj 2023 17:30

02 maj 2023

20 maj 2023