Johanneberg Science Park 16:2

Johanneberg Science Park 16:2

Här kan du läsa om och se bilder från studiebesöket till Johanneberg Science Park.

09 mars 2016 16:00

19 februari 2016

07 mars 2016

Whites VD Mats Bergh och arkitekt Mattias Lind tog emot i guldhusets entré och berättade om hur idéerna till de två byggnaderna som stod färdiga sommaren 2015 tog form. Att visningen uppskattades av de cirka 30 medlemmar som var med märktes på alla frågor som ställdes. Miljöklassificering, öppenhet och kostnader för att bygga med höga energi- och miljökrav var några av de frågeställningar som belystes.

Text: Gunilla Murnieks Andersson
Foto: Carin Abrahamsson