Konstmuseet 18:V4

Konstmuseet 18:V4

Här kan man läsa om och se bilder från vårt studiebesök på Konstmuseet

07 november 2018 11:15

06 juli 2018

05 november 2018

Text: Michael Ehrenborg

Bild: Inger Skogsberg

 

Kl 11.10 den 7 november samlades ett trettiotal BTF-veteraner i foajén till Göteborgs Konstmuseum inför vår kunnige guide Kristoffer Arvidsson.

Konstmuseet byggdes till jubileumsutställningen 1923. Dels för att vara en mäktig avslutning Kungsportsavenyn och för att husera konstsamlingarna som fanns på Göteborgs Museum. Efter en arkitekttävling fick arkitekterna Arvid Bjelke och Sigfrid Ericsson slutföra projekteringen och byggarbetet påbörjades 1921.

Drivande för hela projektet var Göteborgs konstförening med dess ordförande Axel Romdhahl som även blev museets första chef.

Redan på 1930talet uppstod behov att öka utställningsytan och många förslag togs fram. !966-1968 byggdes efter förslag av White Arkitekter en utställningshall i tre etager och en glasad lokal för tillfälliga utställningar (Nuv. Stenahallen) samt lokaler för en restaurang.

Den nya entrén i bottenvåningen färdigställdes 1996 med Hasselblads Centers utställningshall och med Påls Svenssons magnifika entrégrindar.

Byggnationer har sponsrats av privat donationer. Så också huvuddelen av dess konst. De främsta konstdonatorerna var Pontus Furstenberg och Werner Lundqvist som fått sina gallerier uppkallade efter sig. Gustav Werner donerade 1929 museets mest värdefulla tavla, Rembrandts Riddaren med falken.

Det blev en rundvandring genom ett antal utvalda gallerier och salonger med intressanta presentationer av verk som samlats i pedagogiska samlingar.

Göteborgs konstmuseum innehar 900 skulpturer, 3000 målningar, 10 000 teckningar och akvareller samt 50 000 grafiska blad. Endast Nationalmuseum och Moderna Museet i Stockholm har större samlingar.

Avslutningsvis en gemensam lunch på restaurang Berzelii.