Konstresa 13:6

Konstresa 13:6

Här kan du se bilder och läsa om BTF:s konstresa i Göteborg. Vi tittade på offentlig konst i skolor och på äldreboende.

16 april 2013 14:30

21 mars 2013

14 april 2013

Vi var ett femtontal förväntningsfulla deltagare som gick på bussen vid Nils Ericsson platsen för att följa med på konstresan.

Första stoppet var Taubeskolan där Inger Skogsberg, projektledare för konstutsmyckning på Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, berättade om bakgrunden till konstutsmyckningen i stadens byggnader.

Göteborgs stad bygger in fast konst i sina lokaler på uppdrag av politikerna. Tidigare har det funnits en rekommendation om att avsätta  1 procent av entreprenadsumman för konstverken i samband med nybyggnad. From 2013-01-01 är det ett krav.

I de aktuella projekten tillsätter man en konstmiljögrupp som får i uppdrag att genomföra detta uppdrag. Gruppen består av 7 personer, Inger plus 2 konstutsmyckningskonsulter (konstnärer) samt 4 politiker, vilka väljer ut en eller flera konstnärer som får komma in med förslag på utsmyckning. Därefter handlar man upp konsten inklusive leverans och montage på plats. Konstnärerna är nationella.

Under 2012 handlade man upp konst för 4,7 miljoner av 12 konstnärer till 17 objekt.

Följande byggnader och konstnärer beskådades under resan:

Taubeskolan

Herrgårdsskolan

Förskolan Blackevägen 3

Äldreboendet Sehlstedsgatan 12

 

Text:  Håkan Jerkstrand

Foto:  Carin Abrahamson