Kristinebergs forskningscentrum 15:V2

Kristinebergs forskningscentrum 15:V2

Här går det att läsa om och se bilder från besöket till Kristinebergs forskningscentrum.

20 maj 2015 08:00

09 mars 2015

06 maj 2015

BTF:s veteranresa onsdag den 20 maj 2015 gick till Fiskebäckskil och Lysekil.

I Fiskebäckskil ligger Kristinebergs Havsforskningslaboratorium eller som det heter "Sven Lovén centrum för marina vetenskaper". Detta grundades 1877 av Kungliga Vetenskapsakademin och sorterar nu under Göteborgs Universitet, tillsammans med Tjärnö forskningsstation som ligger vid Kosterfjorden utanför Strömstad. Kristineberg erbjuder unika möjligheter för havsforskning genom att det ligger vid Gullmarsfjorden som är en tröskelfjord. Det medför att specifika havsmiljöer kan studeras på måttliga djup i stället för flera hundra meter. Tjärnö erbjuder, med Kosterfjordens djup, en annan typ av havsmiljö som är intressant att studera ur andra aspekter än Gullmarsfjordens. Detta innebär en årlig tillströmning av ett 50-tal internationella forskare som gör sina provtagningar i våra vatten. Om livet ovan jord är studerat till 90 procent bedömer man att livet under vattenytan med djup upp till 11 000 m, bara är utforskat till 5 procent, så där finns en fantastisk okänd värld kvar att utforska.

Efter en intressant introduktionsfilm fick vi en guidad rundvandring i laboratorierna. Vi fick en information om ålgräsets betydelse för fiskarnas fortplantning och vi fick bl.a. se hur man studerar möjligheten att kommersiellt odla hummer. En tvådagars hummer är inte stor!

Från Kristineberg gick resan vidare till Lysekil för lunch och sen en kort promenad till Havets Hus. Även där fick vi en intressant guidning, och vi fick se några av de över 100 arter som finns i Havets Hus som representerar livet utanför kusten i vårt salta västerhav. Man kategoriserar dem som

De som inte dyker fick en fin beskrivning av vad som finns att se under ytan i våra vatten. Man behöver inte åka till några sydliga korallrev för att se färgsprakande fiskar och andra vattendjur!

Slutligen tog vi en promenad till de Curmanska villorna. Vi blev mottagna av två systrar som är barnbarnsbarn till doktor Carl Curman som på 1800-talet byggde upp verksamheten med hälsobad. Med stor entusiasm visade de oss runt och gav förklaringar till alla de inskriptioner och föremål Carl Curman och hans hustru Calla försett dessa hus med. Villorna förvaltas av släkten genom ett aktiebolag där medlemmarna får ansöka om att få tillgång till villorna under begränsad tid. Husen var vid besöket under ommålning, och vår byggnadstekniskt intresserade skara fick en intressant inblick i en del av det underhåll som dessa kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver. Underhållet finansieras delvis av bidrag från Länsstyelsen och Bohusläns museum.

En bussresa tillbaka fylld med skratt och roliga samtal avslutade ännu en intressant dag för BTF´s veteraner.

Text: Mikael Ehrenborg
Foto: Inger Skogsberg