Livereds kapell 15:7

Livereds kapell 15:7

Här går det att läsa om och se bilder från besöket till Livereds kapell.

10 juni 2015 17:30

03 juni 2015

09 juni 2015

Den 10 juni visades ceremonibyggnaden, Livereds kapell för BTF. Byggnaden invigdes 2014 och har sedan dess varit mycket uppskattad som ceremonibyggnad men även i för andra sammanhang som för mindre konserter och evenemang.

Vi fick en mycket fin presentation av Sune Fransson, projektledare på Svenska Kyrkan, arkitekt Christer Malmström från Malmström Edström Arkitekter och konstruktör Axel Söderberg från VBK som berättade projektets tillkomst och genomförande.

Projektet hade planerats med 3D projektering i Revit och det hade fungerat mycket bra menade till och med beställaren.

Text & foto: Roland Börjesson