Veteranaktivitet

Lunchseminarium Hisingsbron 19V:03

Veteranerna träffas i Läppstiftet för att få information om stadens utveckling i närområdet med fokus på den nya Hisingsbron. 

Charlotte Falke, som är kommunikationsansvarig för projektet Hisingsbron, Bo Björklund, som är projektledare för projekteringen och Thomas Darholm, som är brokonstruktör på COWI kommer att ge oss all information om brokonstruktionen, projektering av bron och byggprocessen.

Lunchseminarium Hisingsbron 19V:03

20 september 2019

0001-01-01 00:00:00

0001-01-01 00:00:00