Mark Isitt pratar med Gert Wingårdh 17:11

Mark Isitt pratar med Gert Wingårdh 17:11

Här kan du läsa om och se bilder från vårt event på Universeum med Mark Isitt och Gert Wingårdh.

09 november 2017 19:00

16 oktober 2017

07 november 2017

Torsdagen den 9 november kl. 19 arrangerade BTF andra  samtalet mellan Mark Isitt och en byggnads upphovsman i   syftet med samtalen är att presentera Göteborgs bästa moderna byggnadsverk inför en bred publik.
 
Denna gång var det i Universeums foaje som scenen ställdes upp och upphovsmannen var Gert Wingårdh.
 
Scenen är hopfällbar, mobil, och specialframtagen i samarbete med Chalmers tekniska högskola. En studenttävling, bedömd av den chilenska arkitektduon Pezo von Ellrichshausen, Gunilla Murnieks, Wingårdhs och Mark Isitt, resulterade i valet av Teo Losmans bidrag, ICU (se bifogad rendering och foto). Scenen är maximalt reducerad, betonar pratstunden, och representerar den progressiva arkitektur som vi önskar att samtalet uppmuntrar till.
 
Scenen är byggd i samarbetet med Skandinaviska Glas, Solidor Snickeri och Gårda byggnadsplåt och både Skandinaviska glas och Solidor bidrog till att se till att scenen kom på plats och åtbördade den till sin lagringsplats.  
 
Det var 28 personer på plats och alla bidrog till ett glatt samtal eftersom både Mark och Gert bjöd in till delaktighet och publiken var engagerad.
 
Mark frågade Gert om tävlingen, vad som var bra och mindre bra i huset. Gert berättade att när han tillfrågas om vilken byggnad som han tycker mest om så är Universeum en byggnad som ligger honom varmt om hjärtat inte minst då Universeums syfte är att främja barn och ungas intresse före teknik och naturvetenskap med starka hållbara förtecken. 
Det som skulle var intressant att förbättra är belysningen framförallt i foajén där ljuset skulle kunna få en värme och en riktning som skulle ge en ännu bättre miljö.
 
Gert berättade också om att huset är designat förverksamheten. Tävlingsprogrammet beskrev en vandring från Sveriges nordligaste natur söderut genom alltmer sydligare breddgrader för att sluta med ett crescendo av intryck i en regnskog. Tävlingsbidraget tog fasta på detta och det ambitiösa hållbara programmet samt det pedagogiska värdet som byggnadens olika konstruktionsprinciper har. T.ex. för den byggnadsdel som kallas träskeppet vilket   innehåller olika utställningar är ritat så att det skall vara så enkelt och robust som en trälada som man kan spika, borra och ändra   på ett enkelt sätt.   Ett besök på Wanås konstutställning samma sommar som tävlingen gjordes var inspiration till detta förhållningssätt 
Universeum har många besökare per år och det   finns planer på att utveckla och bygga ut Univeseum som man håller på att undersöka möjligheter till att bygga ett planetarium 
Tack alla som bidrog till en lyckad tillställning.