Mark Isitt pratar med Niels Torp 17:4

Mark Isitt pratar med Niels Torp 17:4

Här kan du läsa om och se bilder från vårt event Mark Isitt pratar med Niels Torp.

27 april 2017 18:00

11 april 2017

25 april 2017

Den 27 april samlades ca 25 personer inne i Nils Ericsonsterminalen för att vara med om premiären av samtal om god arkitektur I BTF´s regi och även invigning av Podiet ICU.

Under ledning av arkitekturkritikern Mark Isitt uppmärksammar Byggnadstekniska föreningen (BTF) arkitekterna bakom storverk av god kvalité I Göteborg.

Först ut var Niels Torp, ansvarig arkitekt för en av stadens mest frekventerade och karakteristiska byggnader, Nils Ericsonsterminalen.

Efter mingel och traditionsenlig förtäring så tog Nils Torp tillsammans med Mark plats den öppna mobila scenen designad av Teodor Losman Nädele.

Losman Nädele vann en arkitekttävling för studenter arrangerad av BTF på Chalmers och första pris var att få den uppförd.

Juryn bestod av den chilenska arkitektduon Pezo von Ellrichshausen, svenska arkitekterna Gert Wingårdh och Gunilla Murnieks, samt Mark Isitt.

Mark Isitt inledde med att berätta historien om evenemangets tillblivelse och uppmärksammade de människor och företag som deltagit I processen.

Sedan följde ett mycket intressant samtal mellan Nils Torp och Mark Isitt där arkitekten berättade om hur resandet med buss kan uppfattas mer positivt genom att terminalen programskrivs, gestaltas och byggs på ett värdigt sätt med hänsyn till staden och dess befintliga byggnader. Nils Torp gjorde jämförelsen med flygterminaler, helst utan alltför dominerande försäljningsytor

Efter en tävlingsvinst så började arbetet för Nils Torp med att projektera anläggningen i början av 90-talet och tillsammans med beställare Västtrafik så gick processen bra.

I stort var Nils Torp nöjd med resultatet. Materialen jämtländsk kalksten, ek, stål och glas var av god kvalité och byggnaden har åldrats på ett värdigt sätt. Försäljning och annan service har behållits inom layout och idé vilket har gett resenärerna en lugn och tydligt terminal. Glaset hade med fördel kunnat vara klarare men då var man orolig för värmelasten vilket var överdrivet enligt arkitekten och nu med de nya glas som finns på marknaden hade det kunnat se ännu bättre ut. Kanske byts glasen ut så småningom och då med fördel till järnfria, transparenta glas.

Att Nils Torp har hämtat sin inspiration I Rom och på många platser i världen och att arkitektur är något som gått I arv inom den Torpska familjen fick vi också höra om på ett mycket tydligt och spännande sätt genom Mark Isitts initierade frågor. Den arkitektur som Nils Torp ritar är inte tids- eller stilberoende, den utgår från funktionen och den arkitektoniska tanken med byggnaden och materialen som används är av god kvalitet och modern teknik används där den är motiverad.
 
Det gavs tid till frågor och sedan avslutades det helt makalösa evenemanget och det gav mersmak!

BTF I SAMARBETE MED GÅRDA BYGGNADSPLÅT, SKANDINAVISKA GLASSYSTEM OCH SOLIDOR

Text: Gunilla Murnieks
Foto: Gunilla Murnieks & Sven-Eric Svenson