VETERANEVENT

Modelljärnvägssällskapet 19 V:04

Veteranerna besöker modelljärnvägssällskapet. De har sedan 2017 ägnat mycket tid åt att bygga upp en ny anläggning efter att de bytt lokal. 

 

Anmälan ska ske till Inger Skogsberg, helst på mail ingerskogsberg@hotmail.com eller via SMS på telefon 070‐817 06 40.Samling 11.50 - se bilfogad pdf längre ner på sidan.

Modelljärnvägssällskapet 19 V:04

14 november 2019

0001-01-01 00:00:00

0001-01-01 00:00:00