VETERANEVENT

Modelljärnvägssällskapet 19 V:04

Här kan du läsa om och se bilder från våra veteraners besök hos modelljärnvägssällskapet. 

Modelljärnvägssällskapet 19 V:04

Nedan kan du läsa om och se bilder från besöket vår veteransektion gjort hos modelljärnvägssällskapet.

14 november 2019 12:00

01 januari 0001

01 januari 0001

Bild: Inger Skogsberg

Text: Stefan Petersson

Småskaligt tuff-tuff

Som första stora sällskap besökte BTFs veteraner en eftermiddag i november Göteborgs Modelljärnvägssällskap i deras nya lokaler på Norra Älvstranden. Syftet var att titta på föreningens småskaliga bygge som pågått sedan bildandet 1945. Från att ha varit Sveriges största modelljärnvägsanläggning i den gamla lokalen vid Centrastationen håller landskap och spår på att byggas upp igen på den nya adressen. Anläggningen är en stor rundbana som går fyra varv runt lokalen och precis som i andra mer storskaliga järnvägsprojekt kommer arbetet med banan att pågå i oöverskådlig tid. BTFs värdar var Ralph Milthon, Anders Olsson, Henning Hansen, Leif Johansson och Hans Johansson. Lunch intogs på restaurang Kollektivet.