Nya Älvrummet 17:12

Nya Älvrummet 17:12

Här kan du läsa om och se bilder från vårt studiebesök till Nya Älvrummet.

21 november 2017 17:30

02 november 2017

19 november 2017

Göteborg växer. Centrala staden ska bindas samman över älven, få en tydligare stadskärna - och samtidigt bli dubbelt så stor. 

Rune Arnesen, projektchef för Södra Älvstranden på Älvstranden Utveckling, presenterade utvecklingen i hela Älvstaden med speciellt fokus på Södra Älvstranden och delprojekten Skeppsbron och Masthuggskajen.

Det är framför allt inom två områden som det just nu planeras för nybyggnation. Skeppsbron, med cirka 450 bostäder och 1 200 arbetsplatser är först ut, därefter följer området Masthuggskajen, ett område som kommer att erbjuda levande gator och torg, 1000 bostäder och 125 000 kvm kontor, lokala verksamheter och kultur.

En ny terminal för skärgårds­båtarna, ett parkområde och en badanläggning framför Rosenlundsverket finns också med i planerna för Södra Älvstranden.

Vid Skeppsbron har man kommit en bit på väg. Här har byggts nya spårvägsspår som förbinder Järntorget med Lilla Torget och ett nytt resecentrum vid Stenpiren.  Detta stod klart våren 2016.

Hela Södra Älvstranden ska vara färdigbyggd till år 2025.

Medlemmarna samlades runt modellen som är flyttad från Älvrummet på Kanaltorget till Lindholmens Science Park. Mycket intressanta frågor kring Göteborgs fortsatta utveckling ställdes och tiden sprang iväg.

Text & foto: Ann-Charlotte Hellman