SCA-huset 17:5

SCA-huset 17:5

Byggnadstekniska Föreningen i Göteborg inbjuder medlemmar på studiebesök till SCA-huset. För mer information, se separat inbjudan.

31 maj 2017 17:30

11 maj 2017

25 maj 2017

Den 31 maj besökte BTF SCA:s nya kontor i Mölndal. Med sin runda form, imponerande storlek och spårvagn som vänder under huset är SCA-huset redan en profilbyggnad i Mölndals centrum. Kontorsytan är ca 25000 kvm fördelat på 5 våningsplan. Den runda formen gör att många arbetsplatser hamnar nära fönstren medan innergårdarna gör att ljuset är gott även längre in i byggnaden.

Byggd av NCC, miljöcertifierad enligt BREEM och energicertifierat enligt Green Building och ägs av Stena Fastigheter.

Vi möttes upp av Sofia Hallberg, kommunikation, Berith Porsö, Facility Manager och John R. Johanson, Arkitekt på Rstudio samt Stenas fastighetschef  Kim Olsson.

Efter sedvanlig macka och dryck fick vi en mycket intressant dragning där Berith och John beskrev SCA:a process med framtagande av det nya kontorets utformning. Resultatet blev att alla sitter öppet, man valde inte en lösning med aktivitetsbaserat kontor. Antalet arbetsplatser är ca 1000 st, det finns gott om små tysta rum, det finns även ett 100-tal flexibla arbetsplatser för personal som är på tillfälligt besök. Kontoret är uppdelad i en publik del och en stängd del dit bara personalen har tillträde. 

Pga. fotoförbud togs inga bilder under besöket.

Text: Ann-Charlotte Hellman