Stadsvandring 14:9

Stadsvandring 14:9

Här kan du läsa om stadsvandringen samt se lite bilder därifrån.

09 december 2014 17:00

27 november 2014

05 december 2014

Den 9 december samlades ca 30 BTF:are uppe vid konstmuseéts éntre för lite glögg och tilltugg innan stadsvandringen.

 

Efter lite värmande dryck  guidade Mark Isitt och Johan Lundin (White) oss längs avenyn. Utanför Nespressos nybyggda butik mötte Peder Wahlgren (Wallenstam) upp oss och berättade om Wallenstams pågående projekt och framtida planer för deras fastigheter längs avenyn.

 

Kungsportsavenyn skapades kring 1870 med inspiration från gatumiljöer i Paris

Gatan förlängdes i och med Gbg-utställningen 1923 fram till Götaplatsen som även den fick sin utformning vid detta tillfälle.

Förträdgårdar togs bort under 1970-talet.

Idag upplevs Avenyn lite sliten men med stor potential, som en gammal bil av ett känt och välrenommerat märke, i behov av renovering.

Avenyföreningen arbetar för att skapa verksamheter längs gatan.

 

Stadsbyggnadskontoret utlyste tävling om gestaltningsprogram då man ville att Avenyn skall återta sin plats som paradgata.

White fick uppdraget och har utarbetat tre olika gestaltningsförslag med målsättningarna:

-          Att bli en destination i staden som lockar och får människor att stanna till

-          Konst och kultur skall synas i gaturummet

-          Större tillgänglighet för människorna

Praktiska åtgärder i detta arbetet är bl a;

-          att lösgöra uteserveringarna från husen och skapa serveringar i paviljonger en bit ut i gaturummet

-          att öka växtligheten

-          att byta beläggningar på marken, m m

-          att göra Götaplatsen mer levande

-          spårvagnarnas vara eller icke vara på Avenyn

 

Politikerna har nu tagit beslut om att ett genomförandeprogram skall tas fram. Möjligtvis kan de första åtgärderna på Avenyn komma med i budget för 2016.

Kostnad för det helhetsgrepp i gatumiljön som gestaltningsprogrammet föreslår bedöms i dagsläget till ca 500 miljoner kronor, vilket naturligtvis väcker en viss försiktighet och respekt hos beslutsfattarna.

 

Wallenstam har påbörjat arbetet med att bygga om och modernisera sina byggnader, första etappen är Ayenyn 31-35.

Här har ombyggnader skapat möjlighet för nya butiker (ca 3700 kvm) och kontor (ca 4000 kvm) ut mot Avenyn och Teatergatan, men också för bostäder, i form av hyresrätter, in mot gårdssidan. Tanken med detta är att skapa balans mellan olika verksamheter och boende i centrala staden. Butikerna ut mot avenyn har genom att bjälklag rivits fått stor höjd/volym med stora skyltfönster i två plans höjd. Först ut i dessa exklusiva butikslokaler är Hilfiger och Nespresso. Kontorsytorna utnyttjas mer effektivt än tidigare vilket innebär fler arbetsplatser än tidigare på samma yta. Arkitekt Wingårdhs.

 

Wallenstams ombyggnad på Avenyn 31-35 som kommer att stå helt klar innan sommaren 2015 blir modell för övriga som bygger om och renoverar längs gatan.

Nästa etapp blir Avenyn 21-25, här blir det också bostäder på baksidan plus helrenovering av fastigheten. Därefter står Avenyn 32-34 på tur. Här görs samma sak plus att det förhoppningsvis tillkommer några nya butiker.

 

Totalt investerar Wallenstam ca 3,5 miljarder i sina fastigheter på Avenyn.

 

Innebär de nya och exklusiva butikerna med stora och världskända företag att Avenyn förlorar sin karaktär? Blir det en exklusiv affärsgata som ser likadan ut som i andra städer eller kan det skapas en miljö som tilltalar och blir en magnet för både boende och turister? Det är målsättningen. Till detta krävs också att kommunen visar ett tydligt och modigt ledarskap i arbetet.

 

Vi tackar för en mycket intressant kväll!

 

Text Roland Börjesson/Tina Hering

Bilder Tomas Käll