Våning 2026 18:5

Våning 2026 18:5

Här går det att läsa om och se bilder från besöket på Våning 2026

13 juni 2018 11:30

19 april 2018

11 juni 2018

 

             

STUDIEBESÖK PÅ VÅNING 2026, 13 JUNI 2018.            

 Trevlige Glenn Evans välkomnade oss och gav en presentation om
vad som händer och kommer att hända i Göteborg den närmaste
tiden. Uppslutningen var god och vi kunde räkna till 24
medlemmar som deltog. Jag lämnade dessa en uppmaning att gärna
ta med sig någon kamrat till nästa träff samt att anmäla även
denne, så att vi kan locka till nya medlemskap.

Program för dagen var:
Hisingsbron
Sänkning av E 45
Västlänken
Linbanan

Bild på nya bron som kommer att heta Hisingsbron, som blir en
höj-/sänkbro med god segelfri höjd. Fördelen är att man bara
behöver höja så mycket som behövs, jämfört med klaffbro som
ste öppnas helt och hållet varje gång. Coor Service Management
AB stod för catering och levererade såväl vegetariskt som annat.

Alla var mycket nöjda, inte minst Glenn och vice ordföranden
Lunchseminarium visade sig fungera bra för både seniorer och de
som enkelt hunnit smita i väg under sin lunchrast.