Venus 12:8

Venus 12:8

Här kan du läsa om studiebesöket i kvarteret Venus.

22 november 2012 11:30

06 november 2012

20 november 2012

 

Efter fem års arbete har kvarteret Venus i norra Gårda färdigställts med cirka 600 lägenheter. Därmed är det ett av Göteborgs största nybyggda bostadskvarter.

På förmiddagen den 22 november visades närmare 40 medlemmar från BTF runt i kvarteret. Projektet presenterades av Hans Östling på Bostads AB Poseidon, Björn Hagelin från Riksbyggen, Mikael Hultqvist på Peab och Jonas Hulterström från AF Bygg. Även Johan Niklasson, teknisk chef på Poseidon, bidrog med kompletterande information.

Från början var det tänkt att kvarteret skulle innehålla ett landmärke, ett 33 våningar högt hus, vid sidan om lägre bebyggelse med åtta våningar. Men på grund av för höga kostnader för höghuset blev man tvungen att krympa det till 13 våningar. Kvar blev cirka 600 bostäder istället för tänkta 750.

Läget nära motorleden har krävt speciella planlösningar och teknik för att klara bullret. I Poseidons kvarter blev lösningen glasade och öppningsbara "upplevelserum" som fungerar som ljudfällor.

Arkitekter i kvarterets norra del är dels Lund & Valentin Arkitekter för Riksbyggen, dels Arkitektbyrån för AF Bygg samt Norconsult för Peab. För södra delen av kvarteret står Contekton Arkitekter.

 

Text: Tomas Käll/Paula Isaksson

Foto: Carin Abrahamsson