BTF-Magazinet 2-2014.pdf

 • TEMA: MILJÖ & HÅLLBARHET
 • Kan du miljöklasserna?
 • Breeam som konkurrensfördel
 • Toyota först i Sverige
 • Miljöklassad ombyggnad
 • Hela stadsdelen certifierades
 • Guld till K21
 • Tänk blått med Blue Economy
 • Besök i ekobyn Utsikten
 • Materialtillverkningen spelar roll
 • Jordbruk mitt i staden
 • Nödbostäder av papper
 • Blött skuggspel i Slottskogen
 • BTF-året i bilder