BTF-Magazinet 1-2015.pdf

  • Hög kvalitet i stiftelseägda äldre hus
  • Experter om att bygga beständigt
  • Gamla fabriker med moderna inslag
  • Gatunätet spelar roll för stadslivet
  • Framtidens material i stort experiment
  • Visionärt varvsmuseum
  • Badhus på Zanzibar
  • Berlinresan en succé
  • Hösten och vintern med BTF