BTF-Magazinet 1-2016.pdf

 • Akademiska Hus bygger nya pedagogiska miljöer
 • Chalmers tar ett kliv in i framtiden
 • Samverkan är a och o
 • Ny mötesplats för akademi och näringsliv
 • Landmärke ska gynna Chalmers
 • En plats för innovativa möten
 • Testarena för samhällsbyggande
 • Platsförankrat förslag tog priset
 • Boid designar för användarna
 • Studiebesök och årsmöte
 • Fler studiebesök
 • Veteraner