BTF-Magazinet 2-2016.pdf

TEMA: Nya byggboomen i Göteborg

  • Tusentals nya bostäder i Göteborg per år
  • Fastighetsbolagen svarar på BTF:s frågor
  • Allmännyttan förtätar i alla väderstreck
  • Vill vara motor i utsatta områden
  • 1 500 fler bostäder i kranskommunerna
  • Varnar för dyra hyresrätter
  • Örgryte Torp en ny stadsdel
  • Prestigefyllt pris till flerbostadshus
  • Hur får man gator och torg att leva?
  • Studiebesök