BTF-Magazinet 2-2018.pdf

 •   Nya Hovås vill bli småskalig blandstad i världsklass
 •   Toppmodernt och gammalt möts i Slakthusområdet
 •   Blandade bostäder får Gårdsten bort från polisens lista
 •   Vem bestämmer vad gatorna ska heta?
 •   Rejält omtag när Selma stad växer fram
 •   Älvängen vill gå från litet till större 
 •   Före detta garveri fick smak på hållbarhet
 •   All stadsutveckling börjar med trygghet
 •   Valand ger Kungsbacka en ny profil
 •   Trähus i gammalt stenbrott
 •   Koll: Daniel Andersson håller koll på spänningen
 •   Inblick: Sett och hört på alla studiebesök
 •   Hej, nya styrelsemedlemmar!