Sök
Stäng denna sökruta.

NYHETSBREV FEBRUARI-21

Återbruk är nästa steg till hållbart byggande

17 februari 2021

Nu är det dags att ställa om till ett mer cirkulärt tänkande i byggbranschen. Som återbrukskonsult har Kaminsky Arkitektur letat efter välbevarade skatter som går att använda på nytt i ett rivnings- och ombyggnadsprojekt. De ger också råd om hur det går att minska på spillet när nya fastigheter ska byggas på Masthuggskajen.

I Sverige står bygg- och fastighetsbranschen för inte mindre än en tredjedel av Sveriges avfall och nästan en femtedel av växthusgasutsläppen. Men genom att ta vara på material och återbruka dem går det att minska på både avfallet och klimatpåverkan. Detta kallas för cirkulärt byggande och är enligt många ett viktigt steg på vägen till ett hållbart samhälle.

För ungefär två år sedan kom Göteborgs Stad ut med en guide om hur offentliga upphandlare kan skynda på en omställning till cirkulärt byggande. Guiden bygger på flera rapporter som Kaminsky Arkitektur, tidigare Kjellgren Kaminsky, har varit med och tagit fram. Enligt Jenny Nyström, som är hållbarhetsansvarig på företaget, har intresset för återbruk och återvinning kraftigt ökat under bara det senaste året.

– Nu kan vi det här med energieffektiva hus och behöver komma vidare. Nästa steg är att ge sig på materialen och plötsligt har det hänt jättemycket på det här området. Allt fler stora företag med en stark hållbarhetsprofil förstår att de måste ta sig an den här frågan, det blir ett sätt för dem att marknadsföra sig på, säger hon.

Dessutom tror hon att förslaget som ligger hos Lagrådet om att alla nya byggnader ska klimatdeklareras från 1 januari 2022 har spelat roll för intresset. För att underlätta införandet av ett sådant krav har Boverket fått i uppdrag att bland annat utveckla en nationell databas med klimatdata.

– Det behövs att man ställer krav på byggbranschen. En klimatberäkning kan visa hur mycket koldioxid man sparar på att inte köpa nytt och jag hoppas att det kommer smälla högre i framtiden än pengar. Jag tror också att om fler satsar på cirkulärt byggande så kommer det utvecklas programvaror och rutiner som gör projekten både enklare och billigare, säger Jenny Nyström.

Under hösten 2020 hade Kaminsky Arkitektur fullt upp med en inventering på Bromma sjukhus, som ska byggas om till ett vård- och omsorgsboende. Uppdraget var att hitta material och produkter som ska gå att återbruka. Och många fina skatter blev det, till exempel ett vackert naturstengolv och eleganta handledare och räcken. Till och med ett hästhuvud i sten.

– Det var första gången som vi var med i ett så här stort projekt, det var spännande och sjukt många saker att inventera.

Många av produkterna från sjukhuset kan återanvändas i det nya bygget och behöver inte transporteras iväg, vilket också blir en klimatfördel. Andra fynd har lagts ut i appen ccbuilt, en marknadsplats för produkter från rivnings- och renoveringsprojekt. Man kan också höra med sina egna beställare, tipsar Jenny Nyström.

– Man får kolla med de kunder man har. ”Hej, vi har 60 garderober här, är det något som ni skulle vara intresserade av i ert projekt?” Det gäller att försöka nå ut på flera sätt så vi kommer också börja lägga upp produkter på sociala medier.

Nyligen blev Kaminsky Arkitektur valda som återbrukskonsulter för nybyggnationen av NCCs tredje kontorshus på Masthuggskajen. Hur ska man tänka för att skapa en ny byggnad som kommer kunna demonteras och återbrukas, och inte ger så mycket spill under själva uppförandet?

– Målet är att de olika delarna av byggnaden ska vara möjliga att byta ut i framtiden och att vi tänker ett varv extra vid val av nya material. Det blir fortfarande också mycket spill när man bygger nytt, så förhoppningsvis ska vi kunna ge råd om hur arkitekter och andra konsulter kan rita för att minska på spillet. Det handlar om cirkularitet i ett helhetsperspektiv.

En annan viktig sak är att ritningarna sparas under byggnadens hela livslängd, påpekar Jenny Nyström.

– Idag är det mycket information som försvinner och det gör det svårt att överblicka vilka produkter en byggnad innehåller inför en demontering. Så vi behöver hitta smartare sätt att spara information.

Text: Paula Isaksson

Jenny Nyström, hållbarhetsansvarig på Kaminsky Arkitektur.

Dela