Sök
Stäng denna sökruta.

NYHETSBREV SEPTEMBER -21

Byggstölderna minskar och nu kan tullen hålla kvar misstänkta tjuvar

22 september 2021

Efter att ha ökat kraftigt under ett par år har antalet byggstölder minskat under 2021. Vad det beror på är svårt att säga, men förhoppningen är att tullens nya befogenheter att gripa misstänkta och beslagta stöldgods ska bidra till fortsatt nedgång. Vi har pratat med både polisen och Tullverket.

Stölder från byggarbetsplatser har länge varit ett problem för branschen. 2020 anmäldes 744 byggstölder i Storgöteborg, en ökning med 21 procent från 2019. Exempel på det som stjäls är bygg- och arbetsmaskiner, eldrivna handmaskiner, byggnadsställningar, dörrar och vitvaror. Men under 2021 har antalet stölder minskat i förhållande till den förväntade kurvan. Vad det beror på är svårt att veta, förklarar Daniel Neck, brottsförebyggande samordnare i Storgöteborg.

– Det är mycket som inte ser ut som vanligt under pandemin, vi kan se att det har skett kraftiga förändringar i flera olika brottskategorier. Men ökningen av byggstölder förra året kan ha berott på att andra brott försvårades så att man istället gick över till att stjäla från byggarbetsplatser. Likaväl kan det bero på att en organiserad liga var i farten.

De organiserade ligorna reser runt och söker ofta upp byggfirmor och byggen på platser där det finns någon form av avsättningsyta, som till exempel en hälericentral. Eller så avyttrar de godset på vanliga försäljningsplattformar, eller säljer i företagsverksamhet till mindre nogräknade firmor. Förutom ligorna finns de som polisen kallar gråtjuvar eller livstidskriminella – missbrukare som finansierar sitt drogmissbruk genom kriminalitet. De säljer ofta det stulna godset vidare till hälare, eller till exempel på Blocket och marknader.

– Går man runt på mindre nogräknade marknader kan man se att där ligger märkta handverktyg. Men problemet är att många av byggbolagen säljer av sina utgångna verktyg så det är lite svårt att veta vad som är stulet och vad som inte är det, förklarar Daniel Neck.

Har bara kunnat se på

Sedan den 1 augusti i år har Tullverket möjlighet att stoppa misstänkta brottslingar och beslagta misstänkt stöldgods. Tidigare fick man inte göra egna gripanden utan måste invänta polis, med risk för att de misstänkta hann försvinna under tiden. Enligt Tony Magnusson, chef för Tullverkets kontrollavdelning i Göteborg, har det funnits fall där hans medarbetare stött på gods som uppenbart varit stulet, men där de bara kunnat se på när det har lämnat landet.

– Vi har inte haft befogenhet att kvarhålla personerna eller godset så då har de hunnit sticka med det medan vi väntat på polisen. Men nu kan vi, efter att i det enskilda fallet ha kontaktat Polismyndigheten, ingripa mot brott som vi inte har rätt att utreda själva, säger Tony Magnusson.

Polisens förhoppning är att tullens utökade befogenheter ska göra det svårare att föra godset utomlands. Men ännu är det för tidigt att veta vad förändringen kommer få för effekt, menar Daniel Neck.

– Förhoppningsvis blir det fler gripanden och beslag av misstänkt stöldgods nu när tullen har fått de här möjligheterna.

Tullen har dock inte i  uppdrag att leta efter stöldgods utan kan stöta på det i samband med andra kontroller. Nu kan de alltså ta hand om det och hålla förhör med den misstänkte. Sedan kommer polisen och tar över själva utredningen, förklarar Tony Magnusson.

– När vi hittar narkotika utreder vi och gör allt själva, men när det gäller stöldgods kan vi bara agera förlängd arm åt polisen. Det står inte inskrivet i vårt regleringsbrev att vi ska leta efter stöldgods, utan det är ett polisiärt arbete i första hand, säger han och fortsätter:

– Så lite uddlöst är det allt men samtidigt är den utökade befogenheten välkommen för det är klart att det har varit frustrerande för mina medarbetare att inte kunna agera när de misstänkt något för stöldgods.

Men har tullen tillräckligt med resurser för att göra egna gripanden?

– I de fall vi är på plats är det klart att vi griper in, men vi har inte resurser för att leta efter stöldgods i utgående flöden. Om vi skulle få en mer fullständig befogenhet förutsätter det att vi får större resurser, annars blir vi inte hjälpta av det, svarar Tony Magnusson.

Avgörande för om polisen ska kunna följa upp och spåra stulet gods är att byggföretagen inte bara anmäler brottet utan också skickar med en detaljerad godsförteckning, betonar Daniel Neck.

– Det är viktigt att man har anmälningsrutiner på alla företag, även om det medför administration som känns belastande. Men annars kan vi inte härleda gods som vi springer på och föra i bevisning att det är stulet, och då kan det inte komma tillbaka till sin rättmätiga ägare.

 

Text: Paula Isaksson

Dela