Sök
Stäng denna sökruta.

NYHETSBREV MAJ-21

Dansk-svenskt team ska göra Hammarkullen tryggare

26 maj 2021

En omfattande upprustning ska få bort Hammarkullen från polisens lista över utsatta områden. Uppdraget har gått till Link Arkitektur som tidigare har hållit på med trygghetsskapande utvecklingsarbete i Sverige och liknande renoveringar i Danmark. I vissa av de danska projekten har brottsligheten minskat med 50 procent.

Hammarkullen är en av sex stadsdelar som politikerna i Göteborg vill få bort från polisens lista över särskilt utsatta områden. Det ska bland annat ske genom en trygghetsrenovering där Links uppdrag går ut på att rusta upp kvarteret Bredfjäll. I Danmark har Link arbetat med fyra liknande projekt, dels i Fredericia på Jylland, dels i Århus. I två av områdena har kriminaliteten sjunkit med hälften och finns inte längre med på Danmarks gettolista. Getto är den danska benämningen på det som vi kallar för särskilt utsatta områden i Sverige.

Som en första åtgärd i Hammarkullen ska två underjordiska garage som upplevs som otrygga stängas. Enligt Esben Trier Nielsen, projektchef på Link i Århus, finns det flera fördelar med att flytta upp bilarna i ljuset.

– Om man har bilarna nära husen kan de boende se vilka som kliver ur dem och vilka trappuppgångar de sedan går in i. Idag är det väldigt anonymt, man har ingen koll på vem som hör till var och hälsar därför inte på varandra. Vi vill försöka skapa situationer där människor möts, ser varandra i ögonen och hälsar, säger han.

Vill skapa liv i nedervåningarna

Kvarteret består av tio byggnader med totalt 830 lägenheter som förvaltas av Bostadsbolaget. I många av husen står nedervåningarna tomma och dessa vill Link bygga om till lägenheter med privata uppehållsytor utanför.

– Idag är avståndet mellan det som händer ute och inne alldeles för stort, vad som helst kan pågå på gården utan att någon ser det. Därför vill vi få ner byggnaderna på backen och skapa liv i nedervåningarna, säger Esben Trier Nielsen.

Vidare handlar det om få bort källare och att öppna upp entréer och trappuppgångar. I planerna ingår också att sätta in fönster i slutna fasader och att eliminera blinda vinklar.

– På det sättet vill vi öka transparensen i området. Den som är inne i trappuppgången ska kunna se vad som händer utanför och tvärtom. Nya och djupa fönster i lägenheterna skapar också visuell kontakt med livet utanför och de som befinner sig utomhus känner sig mer sedda, säger Esben Trier Nielsen.

Ska titta på nivåsättningen

En annan viktig sak är att sprida ut belysningen i området. Idag är bara själva gångstråken upplysta medan allt omkring ligger i mörker. Samtidigt som man inte vet vad som pågår utanför stråket är man själv fullt exponerad.  På kullarna finns också tät vegetation som behöver åtgärdas för att öka känslan av trygghet.

Enligt Johanna Eriksson, regionchef på Link, kommer Bostadsbolaget även att titta på nivåsättningen av gården i kvarteret.

– Det kulliga landskapet är en tillgång i kvarteret men eftersom det skapar skymda delar ska vi se om bitar av marken går att lyfta upp, säger hon.

Parallellt med arbetet i kvarteret Bredfjäll ska Hammarkulletorget genomgå en omfattande ombyggnad. Link är ett av tre kontor som tävlar om uppdraget.

– Det ska byggas en stor livsmedelsbutik på torget och man har som ambition att flytta dit alla bra verksamheter som finns i kvarteret Bredfjäll. På det sättet stärker man torget och därigenom hela Hammarkullen, säger Johanna Eriksson.

 

Text: Paula Isaksson

Fakta:

Utvecklingen i Hammarkullen är en gemensam satsning av Göteborgs Stad, genom stadsdelsförvaltningen Angered, Bostadsbolaget, GöteborgsLokaler, Stadsbyggnadskontoret och Park- och naturförvaltningen. Övriga stadsdelar som ska rustas upp är Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered.

De två områden som har plockats bort från Danmarks gettolista är Sønderparken och Korskærparken i Fredericia på Jylland.

 

Lite fakta om Link:

Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige och Future Place Leadership står Link bakom samverkansprojektet ”Placemaking in the Nordics”.  Projektet har tagit fram en handbok för hur man kan skapa levande och trygga miljöer med placemaking anpassat efter Nordens klimat och processer. Metoden har haft stor framgång internationellt.

Dela