Sök
Stäng denna sökruta.

NYHETSBREV OKTOBER -21

En jämställd byggbransch lönar sig på flera sätt

25 oktober 2021

Många kvinnor skyr byggrelaterade yrken på grund av den exkluderande kulturen. Men det finns mycket att vinna på en jämställd byggbransch – effektiviteten ökar, färre sjukskriver sig och personalomsättningen minskar. – Det går att få en jämställd byggbransch och borde ligga i topp på byggföretagens agenda, säger William Stensönes, projektledare på lokalförvaltningen i Göteborgs Stad.

I Sveriges finns runt 50 000 snickare. Av dem är bara en (1) procent kvinnor. I nästan alla byggrelaterade yrken är kvinnorna underrepresenterade. Det bekymrar William Stensönes, som är en av författarna till rapporten ”En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch”. Enligt honom söker sig unga människor bort från branschen på grund av machokulturen och för att de värderar jämställdhet i privat- och arbetslivet. Detta skapar problem eftersom det råder brist på arbetskraft i branschen idag. Och värre lär det bli, i takt med att Göteborg fortsätter växa.

– Bara i Göteborgsregionen kommer det skapas 20 000 nya byggrelaterade jobb varje år fram till 2035. Redan idag kan vi inte producera enligt efterfrågan på grund av brist på arbetskraft, så därför behöver alla aktörer engagera sig i jämställdhetsarbetet, förklarade William Stensönes på ett digitalt seminarium som lokalförvaltningen hade om jämställd byggbransch i slutet av september.

 

Fördomarna mot andra könet förstärks

Regeringens mål är att 25 procent av alla dem som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast 2030. När kvinnorna själva får frågan varför de inte vill jobba i branschen är det vanligaste svaret den exkluderande kulturen. När män ställs inför samma fråga svarar de att byggbranschen är för tung och smutsig för kvinnor.

– I miljöer där det finns en övervägande del antingen kvinnor eller män förstärks fördomarna mot det andra könet, säger William Stensönes.

Men det finns fler förklaringar till kvinnornas underrepresentation. Eftersom byggarbeten identifieras som manliga yrken tänker många företag att män passar bäst för jobbet, och anställer därför en man istället för en kvinna. Det finns också strukturella hinder, som att byggbodarna saknar omklädningsrum för kvinnor.

2008 skrev Göteborgs Stad under den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Och det finns mycket att vinna på en jämställd byggbransch. Forskning visar att välbefinnandet hos de anställda ökar, sjukskrivningarna och personalomsättningen minskar och att det blir färre olyckor och konflikter mellan de anställda. Andra viktiga faktorer är att såväl effektiviteten som lönsamheten och produktiviteten ökar.

– Jämställdhet är bra för affären, så frågan är vad det kostar byggbranschen att inte vara jämställd idag, kommenterar William Stensönes.

 

Kommer ställa krav på jämställdhet

Rapporten ”En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch” har tagits fram i samarbete med Chalmers och Byggdialog. Tanken är att den ska vara en färdplan i jämställdhetsarbetet för beställare och entreprenörer. På sikt kommer lokalförvaltningen införa kvalificeringskrav som innebär att leverantörerna ska kunna visa att de jobbar aktivt med jämställdhetsfrågor.

– Vi måste bygga kompetens i våra organisationer, våga se problemen och ta initiativ för inkludering. Om vi ställer krav på jämställdhet i våra upphandlingar tror vi att det kommer driva på en utveckling i branschen, avslutar William Stensönes.

 

Text: Paula Isaksson

Dela