Sök
Stäng denna sökruta.

NYHETSBREV SEPT -22

Glasfasaden suddar ut gränsen mellan privat och publikt

26 september 2022

Med sina gigantiska kontorsvåningsplan är Platinan den första pusselbiten i utvecklingen av Lilla Bommen. Knappt sex månader efter att den första hyresgästen flyttade in ligger uthyrningsgraden på 97 procent, trots att hyrorna är bland de högsta i Göteborg. Den 12 oktober ska BTF på studiebesök i byggnaden. Vi kontaktade Vasakronans Stefan Eriksson för att få ett smakprov på vad som väntar.

Precis som med de flesta projekt i Göteborg var grundläggningen en komplicerad sak när Platinan skulle börja byggas. Parallellt pågick nämligen grundläggningen av både nya Hisingsbron och E45:an så det var många pålar som skulle ner i leran samtidigt.

– Ja, vi var flera som pålade och alla ville bli klara så snabbt som möjligt. Samtidigt jobbade vi intill Götaälvbron som var i drift på konstgjord andning så vi blev tvungna att ta till olika åtgärder för att den inte skulle skadas, säger Stefan Eriksson, projektchef för Platinan på Vasakronan.

Förutom att dra lerproppar och byta till stålpålar på vissa ställen kylde man ner Götaälvbron med vatten under varma dagar. På det sättet motverkade man att metallen vidgade sig så att broklaffen inte gick att stänga.  Klaffen slipades också ner. Sammanlagt gick det åt 1 100 pålar för Platinan. Snittdjupet var runt 78 meter.

– Om man hade lagt ut alla pålar efter varandra hade det blivit lika långt som härifrån Göteborg till Varberg. I ett sådant perspektiv kan man förstå att det händer grejer i marken när allihop trycks ner, berättar Stefan Eriksson.

Vill skapa en stadsgata

Platinan är en av Göteborgs allra största byggnader. Volymen bestämdes i samma detaljplan som för Hisingsbron i syfte att skapa en stadsgata fram till vattnet.

– Staden ville ha större byggnadskroppar som dockade an bron så då arbetades volymen för Platinan fram. Vi och Platzer hade redan mark i området så därför var det ganska naturligt att det blev vi som fick byggrätterna på varsin sida om bron.

Istället för att bygga ett konventionellt kvarter uppfördes Platinan som en enda sammanhängande huskropp. Enligt Stefan Eriksson är det unikt i Göteborg med så gigantiska våningsplan som byggnaden erbjuder. De två största är på 4 500 kvadratmeter vardera och var de första som hyrdes ut. Men våningsplanen är också projekterade så att de kan delas in i tre till fem mindre kontor.

– Det har varit ett jättetryck, uthyrningsgraden är oförskämt bra. Även om det byggs mycket kontor nu tror vi att det kommer fortsätta vara en stor efterfrågan på kontor i riktigt bra lägen.

Totalt har Platinan 18 våningsplan och fasaden består av glas från topp till tå.  Medan det är dubbelglas i bullerutsatta lägen med hög solvärmebelastning består fasaden av enkelglas mot innergårdarna. Glasens egenskaper varierar med väderstrecken. men enligt Stefan Eriksson är alla högpresterande ur energisynpunkt.

– Där det är dubbelglasat bryts solvärmen av det yttre glaset. Sedan stiger den uppåt och ventileras bort i toppen. Så mycket av värmebelastningen kommer inte in i huset.

Nödvändigt med glas

Det finns flera förklaringar till varför hela fasaden består av glas, förklarar han vidare. Dels är det stadens ambition att byggnaderna ut mot bron ska vara öppna och inkluderande. Gränsen ska suddas ut mellan ute och inne, likaså mellan privat och publikt.

– Det förde med sig ett starkt önskemål om ett transparent material, i varje fall på de första våningsplanen. Men sedan är det också helt nödvändigt med glas för att klara dagsljuskraven inne på de öppna stora våningsplanen.

Förutom åtta kontorsplan har Scandics nya hotell Göteborg Central flyttat in på plan tre till och med åtta i Platinan. Längst ner i byggnaden ligger ett garage och teknikutrymmen, och en trappa upp hittar men logistikytor, cykelparkering, omklädningsrum, affärslokaler och restauranger.

Platinan har också två öppna innergårdar som hjälper till att klara dagsljuskraven inne i lokalerna. På femte våningen som ligger precis under gårdarna finns ett stort teknikutrymme med en serie luftbehandlingsaggregat. De står för hela ventilationen och kylan i huset.

– Den ena innergården är ett gigantiskt tilluftsschack och den andra ett lika stort frånluftsschakt. Vi hämtar luft på ena sidan och trycker ut den på den andra, förklarar Stefan Eriksson.

Högt upp i huset ligger Arena Platinan, en co-workingyta med ljudeffekter, dofter och ljusvariationer på temat kustnära miljö. Härifrån kommer BTF:s rundvisning att utgå onsdag den 12 oktober. Vi ses!

Text: Paula Isaksson

Fotografer: Stora bilden till vänster Markus Esselmark, översta bilden till höger Vasakronan och nedersta bilden till höger Felix Gerlach.

 

FAKTA PLATINAN

Byggstart: April 2017

Inflytt: 2022

Lokalytor: 60 000 kvm BTA varav 25 000 kvm hotell

Miljöcertifiering: LEED Platinum

Arkitektkontor: Erik Giudice Architects, EGA

Entreprenad: Totalentreprenad i samverkan med PEAB

Dela