Sök
Stäng denna sökruta.

NYHETSBREV MARS-21

Hög takt i byggandet gav Göteborg pris

17 mars 2021

Göteborg har fått pris som årets kommun för den höga byggnadstakten. För stadsbyggnadsdirektören Henrik Kant kom utmärkelsen oväntat. – Jag visste inte att vi var nominerade så det var väldigt kul och överraskande.

Priset Årets kommun som delas ut på Fastighetsgalan handlar lika mycket om ekonomisk tillväxt som om hårt arbete för att locka till sig nya byggprojekt. Priset är ett av flera som Göteborg har fått under senare år.

– Priserna ger staden en positiv uppmärksamhet och just det här priset är ett erkännande av att vi har skruvat upp takten bra när det gäller byggandet, säger Henrik Kant.

Gått om Malmö och Stockholm

Under Henrik Kants snart tre år på posten som stadsbyggnadsdirektör har Göteborg gått om både Malmö och Stockholm i produktion av bostäder. Under 2018 och 2019 producerades det dubbelt så många bostäder som åren innan. Enligt Henrik Kant beror det främst på jubileumssatsningen Bostad2021, men också för att takten har ökat generellt.

Målet för jubileumsprojektet var från början 7 000 nya bostäder till 2021 utöver normalproduktion. Men nu beräknas bara 4 200 bostäder hinna bli färdigställda i tid.

Vad hände på vägen?

– Det har inte funnits förutsättningar för alla byggare att leverera alla bostäder. De har inte velat starta nya projekt innan de gamla har varit färdigsålda, och det har gjort att genomförandet inte gått lika fort som vi hoppades. Innan pandemin hade vi en nedgång i konjunkturen, alla spekulationsköp försvann och då gick det inte att få ut lika många bostadsrätter på marknaden.

– Men vi ligger ändå totalt sett på en nivå som är väldigt hög och beräknar nå målet om 7 000 bostäder under 2023, svarar Henrik Kant.

Parallella processer förkortar ledtiderna

Tack vare jubileumsprojektet har Göteborg lärt sig mycket om hur staden och näringslivet kan samarbeta på ett effektivt sätt, menar Henrik Kant. Staden har också kunnat utveckla metoder för att kunna driva olika processer jämsides.

– Idag kan vi ha en bygglovsprocess och lantmäteriprocess parallellt med planprocessen vilket förkortar ledtiderna.

På frågan om vilket som är det mest prestigefulla projektet i Göteborg just nu svarar Henrik Kant efter viss betänketid – Älvstaden.

– Det är en stor stadsbyggnadsutveckling många år framöver som vi har påbörjat. Den har många utmaningar, inte minst ekonomin som vi håller på att göra en översyn av. Tidigare har vi mest pratat om social och miljömässig hållbarhet, men vi måste också tänka på ekonomisk hållbarhet, alla tre perspektiven är lika viktiga.

 

Text: Paula Isaksson

Dela