Sök
Stäng denna sökruta.

NYHETSBREV DECEMBER -21

Hoppet minskade klimatpåverkan med 70 procent

14 december 2021

Efter drygt ett års arbete med många utmaningar är förskolan Hoppet i Backa inflyttningsklart. Projektet har lyckats minska de klimatpåverkande utsläppen med 70 procent och är början på Göteborgs resa mot en klimatneutral byggbransch.

I september förra året togs det första spadtaget till Hoppet som från början skulle ha blivit en helt fossilfri förskola. Men redan under förstudien insåg man att målet inte skulle gå att nå.

– I en förskola finns 200-250 material och när vi var klara med förstudien visade det sig att vi hade hittat noll alternativ som motsvarade de ursprungliga kraven. Så vi fick justera kravbilden och istället räkna på produkternas klimatpåverkan, berättar projektledaren Anders Hall på lokalförvaltningen.

Med klimatavtryck, eller klimatpåverkan, menas mängden samlade utsläpp av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Genom att bygga Hoppet dels på en kassettgrund med foamglas, dels med en kraftig stomme i korslimmat trä, har man lyckats minska de klimatpåverkande utsläppen med 70 procent, jämfört med en vanlig förskola. Om man dessutom räknar på inlagrad kol sjunker avtrycket ytterligare.

– Träden tar åt sig koldioxid och när vi använder dem som byggmaterial blir det som en koldioxidsänka i byggnaden. Vi räknar med att kolinlagringen motsvarar de sista 30 procenten av klimatavtrycket så vi har nått väldigt långt, säger Anders Hall.

Hämtat upp försening

Förskolan som har plats för 140 barn ligger på Backa Kyrkogata och ersätter tre förskolor på samma gata. Arkitekt är Link medan Derome har varit totalentreprenör. Längs vägen har parterna ställts inför många och stora utmaningar så samverkan har varit A och O, förklarar Anders Hall.

– Samverkan har varit ett signum för projektet, framför allt i produktionsfasen. Alla har visat ödmjukhet inför varandras problem och strävat åt samma håll för att få byggnaden levererad i tid till stadens 400-årsjubileum.

Det första stora problemet dök upp redan efter stomresningen då det visade sig att fukten som kom ner i kassettgrunden inte kunde ta vägen någonstans. Till sist hittade man en lösning där fukten kommer kunna ventileras bort i ett tunt skikt medan byggnaden börjar användas. Komplikationen ledde till att projektet försenades med fem veckor.

– Men det hämtade vi nästan upp tack vare ett bra jobb från alla sidor. Vi har också haft en trång byggplats med dels en pågående entreprenad på Backaskolan som ligger på samma fastighet, dels en dragning av fjärrvärme på den enda tillfartsgatan. Allt har pågått samtidigt men det har fungerat över förväntan, konstaterar Anders Hall.

Målet har varit att använda så lite material som möjligt i projektet och där har även de små detaljerna haft betydelse. Till exempel har de åtta avdelningarna fått separata varmvattenberedare för att minska både värmeförlusterna och dragningarna. Avdelningarna är placerade i flyglarna medan storkök, personalutrymmen och teknikutrymmen ligger i själva hjärtat av byggnaden.

Ekonomisk uppsida

Respektive disciplin – el, mark, rör och bygg – fick också i uppdrag att återbruka minst en artikel. Bland annat är akustikplattorna i undertaket hämtade från ett tidigare projekt.

– Återbruk är både en ekonomisk och klimatmässig uppsida. Men problemet är logistikkedjan, i ett normalt projekt vet du vad som finns att köpa på marknaden, men här ska du rita in specifika återbrukade komponenter som du inte vet om de går att hitta om två år, säger Anders Hall.

Vissa VVS-produkter är hämtade från en av förskolorna som ska flytta till Hoppet. Utemöbler och kabelstegarna är också återbrukade.  De senare är monterade så att de enkelt kan flyttas vidare till andra projekt utan att förlora sin funktion. Vidare har fossilfria transporter och arbetsmaskiner varit ett krav.

Förutom alla speciallösningar har man tagit ut svängarna rejält i de tre förråden för bland annat barnvagnar. De är uppbyggda av material som man vanligtvis inte ser i kommunala byggnader: hampakalk, stampad lera och återbrukat tegel. Dessutom är grundläggningen gjord av pålkap som kommer från överblivna delar av betongpålar.

– Vi vill prova olika saker och det här är i en sådan liten skala att vi kan tillåta oss att ta risker. Många av lösningarna som vi har använt finns redan, det handlar bara om att göra ett aktivt val.

Trettio följdprojekt

Slutrapporten med den totala sammanställningen av byggnadens klimatpåverkan kommer under första kvartalet 2022. Idag har Hoppet fått ge namn till lokalförvaltningens hela program för att ställa om till en klimatneutral verksamhet. Erfarenheterna ska tas tillvara i trettio följdprojekt, bland annat Hoppet 2, en förskola i Bäckebol, där man ska fördjupa sig mer i återbruk.

– Hoppet 1 medförde stora ritningskostnader eftersom det var mycket som skulle undersökas, så nu ska vi ta del av de kunskapsinvesteringar som vi har gjort och använda dem i hela vårt program. Det är en spännande resa som fortsätter, avslutar Anders Hall.

Text: Paula Isaksson

Foto: Andreas Lebisch och Ulf Rödholm

Dela