Sök
Stäng denna sökruta.

NYHETSBREV OKTOBER - 21

Hur ska vi klara framtidens extremväder?

25 oktober 2021

Sommarens översvämningar visar att många svenska kommuner inte är rustade för att stå emot skyfall och andra typer av extremväder. I en internationell rapport har Sweco tagit fram olika strategier för hur man kan skapa mer robusta system med naturliga rinnvägar och recirkulerat spillvatten.

I somras pekade MSB ut tio områden i Sverige där risken för översvämningar, ras, skred och erosion är som störst och varnade för att extremväder kommer bli allt vanligare. Problemet är bland annat städernas gamla avloppsystem som inte är byggda för att ta hand om de flöden som uppstår vid skyfall.

I en ny rapport föreslår Sweco tre strategier för att säkra en vatteninfrastruktur som kan möta såväl översvämningar som torka.

– Vi började skriva rapporten före sommaren och kunde aldrig tro att den skulle tajma så bra som den gjorde, säger Mattias Salomonsson, vattenexpert på Sweco.

Den första av Swecos strategier går ut på att utveckla naturliga sätt att leda, avskilja och lagra vatten, till exempel med stenbeläggningar som släpper igenom vatten där regnet har fallit. Det gäller också att öppna naturliga rinnvägar som tidigare har byggts igen.

– Huvudprincipen är att transportera vattnet så lite som möjligt och ta hand om det på ett sätt som efterliknar det naturliga kretsloppet, säger Mattias Salomonsson. Men eftersom det finns en gräns för hur mycket vatten som kan tränga igenom marken måste det också finnas öppna lösningar som rännstenar, åar och bäckar.

Vattnet sugs upp och hålls kvar

Den andra strategin är så kallade sponge cities – svampstäder.  Konceptet lanserades först i Kina för att återställa städernas kapacitet att absorbera, infiltrera, lagra och rena vatten.

– I svampstäder sugs vattnet upp och hålls kvar i små magasin som sakta tappas av när regnet har dragit förbi. I Göteborg finns till exempel regnträdgårdar på vissa parkeringsplatser, betongtråg med planteringar som håller kvar vattnet tills det rinner vidare i en ledning. Regnträdgårdarna behöver inte vara så stora och kan bli ett trevligt inslag i stadsbilden.

Den tredje strategin handlar om att återanvända vatten och hitta alternativ till dricksvatten. Befolkningsökningen i kombination med att vi tränger ihop oss i städer har lett till att det börjar bli konkurrens om vattnet, menar Mattias Salomonsson.

– Det här med att återanvända vatten är riktigt spännande och något som vi inte har gjort så mycket kring i Sverige, eftersom vi historiskt tyckt att vi har gott om vatten. Men nu behöver vi jobba med andra vattenflöden som kan kombineras med dagvattenanvändningen, och kanske till och med recirkulera spillvatten som kan användas där vattnet inte måste vara drickbart, i exempelvis industrin.

Måste få med sig allmänheten

Rapporten vänder sig i första hand till planerare, kommuner, fastighetsägare och större byggbolag. Men också till allmänheten.

– Om staten och kommuner ska kunna hantera vattenfrågan måste de ha med sig invånarna och exemplifiera hur de kan hjälpa till. Så där har vi rapportens målgrupp, avslutar Swecos vattenexpert.

 

Text: Paula Isaksson

 

Rapporten heter Healthy Water Cities och är den tredje från Sweco på temat hälsa och välbefinnande, om hur man kan planera och designa säkra och motståndskraftiga stadsmiljöer för framtiden. Här hittar du den:  https://www.swecourbaninsight.com/healthy-water-cities/

Dela