Sök
Stäng denna sökruta.

In kommer sopor och ut kommer – vaddå?

14 mars 2024

När veteranerna besökte Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs fick de följa hur göteborgarnas hushållsavfall förvandlas till el och värme, som täcker en betydelsefull del av stadens energibehov. Michael Ehrenborg har gjort en sammanfattning av studiebesöket.
Veteranerna var på Renovas avfallsvärmeverk i Sävenäs

Varje år tar Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs emot över 200 skolklasser men också andra studiebesök, som till exempel BTF. Vi var 15 veteraner som i början av februari blev lotsade runt av en kunnig guide, Peter. Han visade oss hela anläggningen och gjorde en allmän genomgång av det cirkulära kretsloppet för resterna från vardagens förbrukningsvaror.

Så här går det till: Varje vecka kommer det in 10 000 ton sopor i ena änden i avfallskraftvärmeverket. Det kommer sedan ut som energi i andra änden, i form av värme och elektricitet. Under 2021 producerades det cirka 1 500 GWh värme och cirka 300 GWh el på det här sättet.  Det motsvarar 30 respektive fem procent av förbrukningen i Göteborg. All rök, allt kylvatten och all aska renas så långt det är tekniskt möjligt med bland annat katalysatorfilter.

Mycket görs för att minska utsläppen av den koldioxid som processen resulterar i. Vid förbränning av ett ton sopor produceras lika mycket koldioxid som Renova betalar skatt för enligt en taxa som är fastställd av EU.

Vid rundvandringen fick vi se hur jättelika gripklor matade de fyra brännugnarna med sopor. Guidningen gick också genom de olika avdelningarna med ett myller av ledningar, inbyggda turbiner och allt som hör reningsprocesserna till.

I Sverige finns 37 sopförbränningsstationer varav Sävenäs har den mest utvecklade reningstekniken. Internationellt sett har Sverige en tätposition vad gäller effektiv sopförbränning och Sävenäs får varje år ta emot utländska delegationer.

Besöket avslutades med att vi i fick sitta ner med en kopp kaffe och ostfralla och ställa ytterligare frågor till vår sakkunnige guide.

Alla deltagarna gick hem med kunskap om betydelsen av att vi sorterar våra hushållssopor. Jämfört med många andra länder har vi kommit långt i Sverige med att sortera, men plast är det som vi återvinner minst av. I Örebro finns en stor hanteringscentral för plastavfall från hela landet. Plasten sorteras i olika fraktioner och återvinns till nya plastprodukter. Ju renare plasten är, desto effektivare blir den cirkulära hanteringen. Det kan vara bra att tänka på!

Dela