Sök
Stäng denna sökruta.

NYHETSBREV DECEMBER -22

Kommande studiebesök: Träkronan flörtar med landshövdingehusen

19 december 2022

Allt fler aktörer vågar sig på att bygga i trä. Ett av de senaste exemplen i Göteborg är flerbostadshuset Träkronan i Östra Kålltorp – ett projekt som har drivits helt i egen regi, från ax till limpa, av F O Peterson. – Det här är vårt första projekt i trä, säger projektledaren Anton Svensson.

Projektet Träkronan startade med en markanvisning för tio år sedan. 2018 kunde F O Peterson börja planera och projektera, och nu i mitten av december har de första bostadsrättsägarna börjat flytta in. Det luktar fräscht av trä och inne i de större lägenheterna finns till och med en exponerad trävägg. Enligt F O Petersons projektledare Anton Svensson ska det verkligen kännas att man bor i ett trähus.

– Det ska upplevas både invändigt och utvändigt. När vi nu har satsat på korslimmat trä skulle det vara tråkigt att inte kunna visa upp det.

För F O Peterson är det första gången som man uppför ett bostadshus i trä. Beslutet togs av företagets vd Jonas Steen och projektet har drivits i egen regi med egna arkitekter, projektledning och platsledning.

– På det sättet har vi kunnat samla ihop alla erfarenheter i organisationen på ett bra sätt, och det har varit ett väldigt intressant och kul projekt, säger Anton Svensson.

Dubbla balkonger

F O Peterson är inte de enda som bygger i Östra Kålltorp. Området som ligger i närheten av Renströmska parken är under full utveckling med fem olika byggaktörer. Totalt ska det bli 600 nya bostäder. Området beräknas vara klart 2025 men redan sista mars 2023 ska Träkronans alla lägenheter vara inflyttade.  Byggnaden består av 59 lägenheter och storleken varierar mellan 55–96 kvadratmeter, fördelade på två till fyra rum. Snittpriset ligger på 59 000 kronor per kvadratmeter.

Flerparten av lägenheterna har balkong eller uteplats, många har till och med två balkonger – en mot öster och en mot väster.

– De dubbla balkongerna ger genomsiktlighet och det var en stark önskan från våra arkitekter att lägenheterna ska upplevas som öppna.

Projektet är uppdelat på tre förskjutna huskroppar som är i det närmaste identiska. Enligt Anton Svensson har arkitekterna flörtat med landshövdingehusen i Göteborg, även om det blir lite andra proportioner.

– Vi har tegel på nedersta plan, sedan är det liggande träpanel och på översta planet har vi stående panel i trä. Vi har försökt att jobba med olika uttryck för att få ner volymen.

Träbjälklag är tjockare

Det är bara entréplan och grundläggningen som är i betong. I övrigt är stommen och de bärande väggarna uppbyggda av korslimmat trä. Men att bygga i trä för med sig många nya knäckfrågor kring brand, fukt, akustik och lägenheternas volym.

– För att skydda mot brand har vi behövt täcka stora delar av KL-träet med gips. Sedan är det många som säger att man ska ha ett fullskaligt väderskydd med tak för att skydda mot fukt under byggtiden. Men vi har istället satsat på att snabbt få täta våningsplan och snabbt sätta in fönster och dörrar. När det har regnat har vi våtdammsugit och skrapat bort vattnet från bjälklaget.

De lätta trästommarna gör också att det blir extra viktigt att hantera alla infästningar så att det inte blir lyhört mellan lägenheterna. Det har F O Peterson löst genom att lägga gummimattor mellan infästningarna och nästa material. Något som också är viktigt att tänka på i ett tidigt skede är att träbjälklag är tjockare än betongbjälklag, menar Anton Svensson. Även invändiga, avskiljande väggar är tjockare, 370 millimeter mot 200 millimeter för betong.

– Det gör att flera kvadrat försvinner inne i lägenheterna. I Träkronan är varje lägenhet en egen box så väggarna mellan dem består först av en skiva KL-trä, sedan isolering och därefter en till KL-träskiva. Det bidrar också till att lägenhetsytan minskar.

Står på en kulle

Husens träpaneler är målade i rött, ockra och mossgrönt för att harmoniera med naturen runt omkring.  De tre huskropparna står direkt på berg, uppe på en kulle högt bland trädkronorna. Därav projektets namn.

Från början var tanken att ha ett parkeringsgarage under husen. Men att spränga ytterligare en våning ner skulle ha blivit alldeles för dyrt. Istället har garaget placerats i bakkant på suterrängplanet. Ovanpå ligger en långsmal innegård för de boende.

Fördelarna med att driva hela projektet i företaget har varit flera, menar Anton Svensson.

– Annars brukar byggherren, produktionen och arkitekten dra åt lite olika håll så det här att kunna samordna allt inom samma företag är ju fantastiskt. Tanken är att vi ska utnyttja vårt eget arkitektkontor mer i framtiden och kunna driva fler projekt inhouse.

Text: Paula Isaksson

Illustration: FO Peterson

Blir du nyfiken på projektet? Välkommen i så fall att följa med på BTF:s studiebesök som är planerat till februari.

Dela