Sök
Stäng denna sökruta.

NYHETSBREV JANUARI -21

Långt kvar innan Göteborg blir årets arkitekturkommun

14 januari 2021

Av 80 kommuner hamnade Göteborg först på plats 56 i hur bra staden arbetar med arkitektur. Framför handlar det om brister i att leva upp till lagar och riktlinjer.

Varje år sedan 2016 tar Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund fram rapporten Årets Arkitekturkommun. I undersökningen för 2020 ingick en enkät där drygt 700 arkitekter svarade på hur dialogen med kommunen fungerar. De fick också frågor om hur de tycker att kommunen arbetar med utvecklingen av arkitektoniska värden.

Undersökningen innehöll även offentlig statistik om hur kommunernas planerade byggande står i relation till befolkningsökningen, och hur väl det realiseras. Dessutom utvärderades det hur kommunerna lever upp till lagkrav eller riktlinjer för markanvisningar, bostadsförsörjning och översiktsplan.

Av de 80 kommuner som bedömdes placerade sig Göteborg först på plats 56. Men enligt Tobias Olsson, vd på Sveriges Arkitekter, ger arkitektkåren sammantaget ändå hyggliga omdömen om Sveriges andra största stad.

– Göteborg haft ett ganska stabilt omdöme från arkitektkåren under de fyra år som vi har gjort undersökningen. Planerat byggande i relation till flyttnettot är ganska bra, och det gäller också andelen påbörjat bostadsbyggande i relation till planerna.

Framför allt är det hur Göteborg lever upp till byggande, lagar och rutiner som gör att staden hamnar där den gör på listan, förklarar Tobias Olsson vidare.

– Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät uppger staden att man inte använder markanvisningar och inte heller har antagit några riktlinjer för användning av markanvisningar i enlighet med lagen. Dock uppger staden att man har en samlad strategi för arkitekturen och en uttalad arkitekturpolicy, vilket ger bra pluspoäng.

Men vilken kommun var det då som hamnade högst upp på listan? Jo, Karlstad följt av Örebro och Borlänge. Nu återstår att se var Göteborg placerar sig 2021.

 

Text: Paula Isaksson

Dela