Sök
Stäng denna sökruta.

NYHETSBREV JUNI – 22

Nästan 2 000 nya hyresrätter på gammal industrimark i Kallebäck

30 juni 2022

Nästan tvåtusen nya lägenheter, två bergrum och en kontorsbyggnad som är lika lång som Karlatornet är högt. På Arlas tidigare mark i Kallebäck bygger Wallenstam en småstad med blandade hushöjder och gestaltningsmässig variation. BTF var där på en exklusiv visning.

För ett år sedan kunde de första hyresgästerna flytta in i den nya stadsdelen Kallebäcks Terrasser. Men fortfarande är det mycket som återstår innan bebyggelsen är komplett. Vart man än tittar sträcker sig höga byggkranar mot himlen och det är full aktivitet överallt. Här håller Wallenstam på att bygga tio bostadskvarter med sammanlagt nästan 2 000 lägenheter, och cirka 20 000 kvadratmeter för kommersiella verksamheter.

I mitten av juni fick BTF:s medlemmar chans att gå på rundtur i området under ledning av Wallenstams projektchef för tidiga skeden Anna Landgren och projektledaren Christian Ejdestig.

– Vår vision är att området ska kännas som en småstad för dem som bor och arbetar här. Det kommer finnas skola, förskola och ett torg och vi kommer ha kommersiella verksamheter i bostadskvarterens bottenvåningar. Läget är också väldigt centralt med närhet till både Landvetter och Korsvägen, dessutom är det nära till naturen, exempelvis ligger inte Delsjön långt härifrån, berättade de.

Marken där den nya stadsdelen växer fram tillhörde tidigare Arla. Här låg det gamla mejeriet som uppfördes 1959. Men sedan rivningen 2016 är det egentligen bara de två kvarvarande bergrummen som berättar om områdets historia. I det mindre förvarade Arla sylter som de smaksatte sina mejeriprodukter med. I det stora parkerade tankbilarna över natten för att behålla kylan. Tanken är att båda bergrummen ska bevaras för framtiden, men hur de ska användas är fortfarande på idéstadiet.

– Vi ska försöka göra något roligt av dem och har en lång lista med idéer som handlar om allt från eventlokal till parkering. Det är inte varje dag man får ett sådant här uppdrag så det är en riktig utmaning.

Ett av kraven för att få bygga Kallebäcks Terrasser var att Wallenstam undertecknade ett mobilitetsavtal med Göteborgs Stad som gäller i tio år för respektive bostadskvarter. I avtalet ingår bland annat att underlätta för både boende och verksamma att transportera sig på andra sätt än med bil.

– Kallebäcksmotet är redan tungt belastat så vi har tagit på oss att genomföra tjugo olika åtgärder för att inte ytterligare öka trafikflödet, förklarade Anna Landgren.

De olika åtgärderna medför att det inte kommer byggas fler än 700 parkeringsplatser. Tanken är att de ska samutnyttjas av dem som arbetar i området och de boende.  Ett trafikledningssystem vägleder bilisterna till närmaste lediga parkeringsplats och dessutom kommer de boende att ha tillgång till bilpool. De kan också reparera sina cyklar eller låna cyklar via en cykelpool i ett särskilt servicerum. Alla som flyttar in får även ett gratis månadskort med Västtrafik plus ett startpaket med kartor, reseappar och annan information.

– Det ska vara lätt att jobba eller bo här utan egen bil och vi försöker kompensera det låga parkeringstalet med alternativa möjligheter att ta sig till stan.

Det första spadtaget till Kallebäcks Terrasser togs 2019 och i dagsläget står tre kvarter klara. När allt är färdigbyggt kommer kvarteren skilja sig tydligt från varandra med lamellhus och punkthus som står om vartannat. Fasaderna är i allt från målad betong till trä och platsmurat tegel. Vissa sockelvåningar är klädda med marmor och flera av byggnaderna har sadeltak. Bakom den omväxlande utformningen står flera olika arkitektkontor.

– Det har varit viktigt att låta husen variera gestaltningsmässigt, både mellan och inom kvarteren. Vi vet att det kommer bli väldigt fint, vi har egenintresse av att bygga med bra kvalitet så att vi också kan förvalta området på bästa sätt med nöjda hyresgäster.

Bostadshusen består idag enbart av hyresrätter. Men att anlägga en ny stadsdel intill en trafikled är inte helt utan komplikationer. På grund av den dåliga luftkvaliteten måste Wallenstam vänta med att byggstarta det sista kvarteret till 2025.

– Då räknar man med att fler har börjat köra elbil och att luften har blivit bättre, förklarade Anna Landgren.

Dessutom ställde staden krav på att Wallenstam skulle bygga en barriär mot leden för att skydda bostadskvarteren mot buller och eventuella explosioner från farligt gods på motorvägen. Det resulterade i en cirka 240 meter lång byggnad som har fått namnet Entré Kallebäck och innehåller kontors- och parkeringsytor i sex plan. Byggnaden har också ett gym och en gymnastikhall för skolan i området.

– Vi fick inte påbörja byggnationen av den mellersta etappen med bostäder förrän Entré Kallebäck var färdigrest och vi hade fått stomslutbesked. Betongväggarna är närmare en halvmeter tjocka så om det till exempel exploderar en tankbil med 1 500 kilo trotyl på leden ska huset kunna stå emot trycket. De som bor här ska känna sig trygga med att det inte kan hända något, förklarade Christian Ejdestig.

Nyligen restes stommen till den nya skolan som kommer ta emot barn från förskoleklass upp till sjunde klass, för att senare med full verksamhet vara en komplett F- till 9-skola. Samtidigt har en förskola till området börjat byggas. Planen är att Kallebäcks Terrasser ska vara fullt utbyggt 2027/2028.

– Kallebäcks Terrasser ska vara en stadsdel där man kan leva, bo och arbeta. Vi vill sätta området på kartan, tidigare åkte man inte hit utan en särskild anledning men det hoppas vi kunna ändra på.

Text: Paula Isaksson

 

FAKTA

Bebyggelsen i Kallebäcks Terrasser är ritad av Liljewall Arkitekter, Erséus arkitekter, QPG Arkitekter, Bornstein Lyckefors Arkitekter och Cream Architects.

Dela