Sök
Stäng denna sökruta.

NYHETSBREV MARS-21

Nätverk för att dela erfarenheter kring arkitektur vid trähusbyggande

17 mars 2021

Trähusbyggandet ökar i landet och beräkningar visar att det kommer kunna dubbleras de närmaste åtta åren. Samtidigt finns det många frågeställningar kring användandet av trä som är gemensamma för alla arkitekter. Därför startades Tränätverka för tre år sedan.

I Sverige blev det tillåtet att bygga större konstruktioner i trä som kontorshus, flerfamiljshus och skolor i samband med inträdandet i EU. Men det är först på senare år som aktörer i branschen har börjat visa intresse för materialet och tekniken. Att bygga med trä har många fördelar, men enligt Susanne Rudenstam på Sveriges Träbyggnadskansli är det viktigaste att det minskar byggsektorns påverkan på klimatet.

– Man måste bygga på ett annat sätt, och det måste ske nu. Visst kommer det många fantastiska innovationer inom betong- och stålindustrin men de är inte redo att tas i drift ännu. Så då tror jag att trähusbyggandet är ett snabbspår, säger hon.

Tillsammans med arkitekterna Karin Lövgren, AIX Arkitekter och Pi Ekblom, då på White men nu på Gaija Arkitektur, har Susanne Rudenstam startat Tränätverka, ett nätverk för öka arkitektkårens kunskaper om att bygga trähus, med fokus på arkitektur och gestaltning. För sitt arbete med nätverket blev alla tre utnämnda till årets miljöpionjärer på Arkitekturgalan 2020.

– Vi arkitekter behöver dela erfarenheter kring många saker inom trähusbyggande. Till exempel är det viktigt att man i arbetet med detaljplaner skapar planer som möjliggör träbyggnation, förklarar Pi Ekblom.

Får inte glömma bort gestaltningen

Fortfarande pågår det också mycket testande när det gäller nya material som korslimmat trä och LVL.

– Mycket tid går åt att utreda de nya materialen tillsammans med till exempel konstruktörer och brandkonsulter. Bland annat är stabilisering och spännvidder annorlunda jämfört med stål- och betongkonstruktioner. Alla sitter med samma frågor, därför är det bra om vi kan utbyta erfarenheter med varandra, säger hon.

Nätverket arrangerar bland annat föredrag och debatter. Ett tema som har varit uppe till diskussion är hur det går att säkerställa att det som byggs i trä verkligen är hållbart.

– Vi vill ju att det ska bli bra trähusarkitektur och då är bra att vi diskuterar vad är det är för skogsbruk som bedrivs för att ta ut trä till stommar. Om det som byggs inte kan stå kvar i drygt hundra år har vi ju inte gjort något hållbart på riktigt, säger Pi Ekblom.

– Man får heller inte glömma bort gestaltningen så att vi trillar in i en miljonprogramsproblematik där vi har öst upp en massa trähus. Då har man både skadat trähusets rykte och skapat icke hållbara livsmiljöer.

Träindustrin produktionskapacitet måste öka

Beräkningar från Sveriges Träbyggnadskansli visar att trähusbyggandet kommer kunna dubbleras under de närmaste åtta åren. Enligt Susanne Rudenstam kan hälften av alla bostäder uppföras i trä.

– Men det bygger på att träindustrin ökar sin produktionskapacitet. Det har tagit tid för industrin att komma upp i kapacitet så att den kan leverera, det har varit den trånga sektorn under de fem, sex senaste åren, säger hon.

– Men de flesta tillverkare bygger bostäderna i fabriksmiljö så som jag ser det finns ganska stora möjligheter att skala upp produktionskapaciteten. Självklart måste det också finnas en marknad, men vi tror på träindustrins konkurrenskraft. Vi måste bygga på ett annat sätt, det finns ingen annan väg.

 

Text: Paula Isaksson

Dela