Sök
Stäng denna sökruta.

NYHETSBREV JANUARI -21

Nya krav ska minska slöseriet i byggbranschen

14 januari 2021

Omkring 100 miljarder kronor! Det är vad byggskador och slöseri uppgår till varje år i Sverige. Orsaken? Brist på engagemang och motivation bland medarbetarna i byggprojekten. Det menar Boverket som ska försöka ändra på kulturen i branschen.

När Boverket publicerade sin byggskaderapport 2018 var det många som hajade till. 100 miljarder kronor slösas bort i byggbranschen varje år. Hur är det möjligt? För att hitta en förklaring till problemet lät Boverket göra en enkätstudie 2019 i flera byggprojekt. Frågan var om slöseriet kunde hänga ihop med projektkulturen i branschen.

Och mycket riktigt. Resultatet från enkäten visade att det finns ett tydligt samband mellan medarbetarnas engagemang och motivation, och deras ambition att försöka minska antalet fel. Problemet diskuterades under hösten i två webbinarier som arrangerades av Boverket, CMB och IQ Samhällsbyggnad.

– När något ska byggas samlas en massa människor som ska sätta ihop den här byggnaden utan att man har en gemensam bild av vad man håller på med. Man ser fel hända, men struntar i det för att man har fullt upp med sina egna frågor. Det är ett strukturellt problem som måste lösas, konstaterade Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

I ett fyraårigt uppdrag från regeringen ska Boverket titta på hur man kan minska de samhällsekonomiska konsekvenserna av fel och brister som uppstår i byggprocessen. Bland annat ska myndigheten ta fram en kravställan på projektkultur som beställare i alla led kan använda i samband med upphandling. Där beskrivs dels vilka värden och mänskliga handlingar som bidrar till en väl fungerande projektkultur, dels hur de kan göras om till krav i förfrågningsunderlaget och sedan följas upp.

Boverket ska också ta fram en handbok om värdebaserat ledarskap. Allt sker i samarbete med erfarna ledare i byggbranschen, Arbetsmiljöverket och Upphandlingsmyndigheten.

– Det här handlar om människor och när vi inte kan jobba på rätt sätt blir det stora förluster. Nu ska vi bli en framtidsbransch för dagens unga människor och bygga nytt för de pengar som vi istället slösar bort idag, konstaterade Anders Sjelvgren.

Både kravställan och handboken kommer att publiceras på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

 

Text: Paula Isaksson

Dela