Sök
Stäng denna sökruta.

Nyhetsbrev maj 2024

Nyrenoverat privatpalats öppnar för allmänheten

3 maj 2024

Under renoveringen av Dicksonska Palatset, som precis håller på att avslutas, har alla inblandade aktörer gått mycket varsamt fram. Ambitionen är att återskapa det ursprungliga utseendet och att huset ska kännas som ett privatpalats – samtidigt som det för första gången kommer bli tillgängligt för allmänheten med både restaurang och kontorslokaler. BTF var där på exklusivt studiebesök.
Studiebesök i nyrenoverade Dicksonska Palatset

Dicksonska Palatset ligger vid Heden, precis i korsningen Nya Allén och Gamla Allén. I och runt huset pågår sedan ett tag tillbaka en varsam, men omfattande renovering som ska vara klar till sommaren. Fastighetsägaren Higab har anlitat byggentreprenören F O Peterson & Söner Byggnads AB för att återskapa huset till dess forntida glans och arkitekter är Liljewall.

På BTF:s besök medverkade projektledare Ulf Bengtsson från Higab, byggnadsantikvarie Martin Lindholm och arkitekten Lars Olausson från Liljewall. Den sena eftermiddagen inleddes med en historisk tillbakablick till när Dicksonska Palatset byggdes 1862 som bostad för Oscar Dickson med familj. Arkitekten W A Boulnois var engelsk, byggmästaren hette P J Rapp och resultatet blev en trevåningsbyggnad i nyrenässansstil.

I ytan på cirka 1000 kvadratmeter ingår en storslagen trapphall och flera vackra salar. De ursprungliga stuckaturerna är bevarade och golven består av exklusiva sten- och trämaterial.

Familjen Dickson bodde kvar i huset till 1920-talet. Därefter såldes det till Margareta-skolan som drev hushållsskola, restaurang och hotell i byggnaden fram till 1968 då Göteborgs Stad tog över fastigheten. Sedan dess har den i mångt och mycket fört en slumrande tillvaro.

Men nu ska det alltså bli annorlunda. Från hösten 2024 kommer Stureplansgruppen driva restaurangverksamhet och ha en festvåning på plan ett och två. På plan tre och på vinden kommer det finnas kontorslokaler som går att nå från en entré mot Parkgatan.

Renoveringen har skett varsamt, samtidigt som byggnaden givetvis har anpassats efter moderna krav på ventilation, tillgänglighet och brandutrymning. På båda sidor om huvudentrén från Gamla Allén håller de gamla orangerierna på att återställas med välvda glas och gjutjärnsstomme. Även takfoten, som förändrades vid en ombyggnad på 1950-talet, kommer att återställas till ursprungligt utseende. Dessutom läggs taket om och får nya takkupor och skorstenar i originalutseende.

Till Dicksonska Palatset hör också en trädgård som håller på att rustas upp med nya växter och en uteservering. Allt kommer att ramas in med ett nytt gjutjärnsstaket i samma 1800-talsstil som byggnaden själv.

Text: Inger Skogsberg

Foto: Malin Wallin

Video Dicksonska Palatset

Dela