Sök
Stäng denna sökruta.

NYHETSBREV JUNI 21

Oh, Yeah! De vill utveckla bostadsområden med självförsörjande hus

22 juni 2021

Det började med platsbrist hemma hos arkitekten Patrik Svensson och utmynnade i ett koncept med världsunika bostäder. Nu är flera teknikföretag i Göteborg med i projektet Yeah, som syftar till att skapa off-grid-boende i urbana miljöer.

Det var för drygt sex år sedan som arkitekten Patrik Svensson på Yellon i Jönköping insåg att det behövdes ett gästhus på tomten. Familjen hade precis fått tillökning, så nu var det inte längre lika enkelt att ta emot hans föräldrar när de kom på besök från västkusten. Men det enda stället där det nya huset skulle kunna ligga var på ett berg, vilket gjorde det nästan omöjligt att dra in el, vatten och avlopp. Så föddes tanken på att bygga ett självförsörjande gästhus. Sedan pratade Patrik med sin kollega och varumärkesbyggaren Pär Löfstedt, och vips kom bollen i rullning. Varför skulle man inte kunna bygga ett helt bostadsområde som var off-grid? Nu är de båda pappor till konceptet Yeah som står för Yellon environmental aesthetic housing.

– Ja, vi har delad vårdnad, säger de och skrattar.

Företaget Yellon finns i Jönköping, Malmö, Göteborg och Stockholm och på kontoren jobbar en lite ovanlig blandning av discipliner – arkitekter, kommunikatörer, industridesigners och affärsstrateger. Tillsammans vill de ”bidra till att göra världen lite bättre”, vilket också är syftet med Yeah – att ge människor möjligheten att bo bra, samtidigt som de bidrar till en bättre miljö.  Med självförsörjande hus blir det också möjligt att förtäta städer utan att de redan fulla vatten-, avlopps- och elnäten ytterligare belastas, menar Patrik och Pär.

– Våra nät hänger inte med, men trots att de är överbelastade pågår det en ständig urbanisering med städer som växer. Dessutom har många kommuner svårt att hantera kraftiga regn, vilket gör att de ställer krav på att fastighetsägarna själva ska ta vara på sitt eget dagvatten. Vi vet också att en tredjedel av allt dricksvatten som produceras i Sverige går ut i form av läckage, säger Pär och Patrik.

 

Tekniken minskar vatten- och energiförbrukningen

Konceptet har utvecklats i samarbete med Jönköpings kommunala bostadsbolag Vätterhem, som just nu håller på att uppföra ett miljösmart bostadskvarter med 88 bostäder vid ett skogsparti utanför centrala Jönköping. Kvarteret projekteras av Yellon, och innehåller cirka en tredjedel av Yeah-konceptets lösningar. Men syftet är att hitta intressenter som vill tillämpa konceptet fullt ut på andra platser i Sverige.

Under arbetets gång har Yellon knutit till sig ett antal teknikföretag, varav flera i Göteborg. Ett är Graytec som håller på att testa en prototyp på HSB Living Lab för återanvändning av gråvatten. Genom att samla regn- och smältvatten, och rena det gång på gång, ska man kunna klara husens vattenförsörjning. Återbruket beräknas minska vattenförbrukningen med cirka 70 procent, och en annan vinst är att det inte går åt lika mycket energi för att värma upp vattnet. Gråvattnet som spolas ut kommer enligt beräkningarna att hålla 30 grader och då behöver det bara värmas upp med 15 grader för att uppnå en behaglig duschtemperatur, förklarar Pär.

– På det viset minskar vi energiåtgången för uppvärmning av varmvatten med cirka 90 procent.

 

Svartvattnet skulle kunna drickas

Dricksvattnet kommer tas från en egen borrad brunn, vilket också blir en backup ifall regnvattnet inte skulle räcka. Men egentligen skulle svartvattnet kunna drickas, tack vare en biologisk reningsteknik helt utan kemikalier. Tekniken som gör vattnet drickbart på cirka 12 timmar används bland annat på ett studentboende för 3 000 personer i Sydafrika. Men det skulle aldrig fungera i Sverige, säger kollegorna.

– Här i Sverige skulle vi aldrig dricka det vatten som kommer från våra toaletter hur rent det än är, det funkar inte kulturmässigt. Så i vårt koncept renar vi svartvattnet till att spola med igen och det gäller också den del av gråvattnet som är för smutsigt.

Basen i energiförsörjningen är solenergi från solceller av olika slag. Solelen lagras i batterier och när de är fulla konverteras överskottselen till vätgas som sparas till vinterhalvåret. Tekniken har prövats på olika håll i världen och är inte så farlig som det låter.

– De räddningstjänster som jag har pratat med säger att det är mer farligt att lagra energi i batterier inne i husen än att förvara vätgas i tuber i bostadsområden, förklarar Pär och tillägger att det är Göteborgsföretaget Nilsson Energy som står för lösningen.

Likaså är Göteborgsföretaget ByDemand inblandat för att skapa ett energisnålt inomhusklimat med hjälp av termitventilation.

Men kostar inte alla dessa lösningar väldigt mycket?

– Jo, de kommer att kosta extremt mycket pengar, svarar Patrik. Vi räknar med att det blir 25 till 30 procent dyrare än om man bygger enligt standard.

Därför är konceptet inte till för dem som har kortsiktiga ekonomiska perspektiv, utan mer för allmännyttan eller andra som bygger för att förvalta, hävdar de. Om de boende betalar för sin el, värme och sitt vatten på samma sätt som andra gör, men pengarna går till fastighetsförvaltaren istället för till energibolagen – ja, då går affären ihop och blir till och med bli riktigt bra.

– När det gäller merkostnader har vi jämfört kostnaden för service och underhåll mot standardhus och kalkylerat med relevanta avskrivningar och ser att våra hus skulle kunna nå break-even efter 20 år. Därefter gör man en enorm förtjänst, husen ska ju stå minst i 100 år, förklarar Pär.

Finns det inte en risk för att byggherren vill dra ner på den estetiska kvaliteten för att ekonomin ska gå ihop?

– Jo, absolut men det är därför som vårt koncept heter Yeah där a:et står för aesthetic. Det här ska vara områden som människor känner sig stolta över och trivs att bo i. Mycket i konceptet bygger också på hur vi skapar trygghet och underlättar dagliga möten mellan dem som bor där, avslutar Patrik.

 

Text: Paula Isaksson

 

Fakta

Yeah står för Yellon environmental aesthetic housing och konceptet syftar till att skapa off-grid-boende i urbana miljöer. Konceptet har fått finansiellt stöd av Energimyndighetens E2B2-projekt där forskningsinstitutet Rise tillsammans med Mälardalens Högskola bland annat har gjort en förstudie och digital simulering av Yeah.

Flera Göteborgsföretag har kopplats till projektet: Graytec (gråvattenrecirkulation), Free Energy Innovation (hybridvärmepumplösningar och vätskekylda solceller) Nilsson Energy (energiförsörjning) och ByDemand (termitventilation, kalkylering av klimatskalet och biologisk rening av svartvattnet).

Dela