Sök
Stäng denna sökruta.

NYHETSBREV DECEMBER -21

Samverkan ska göra Tynnered till en attraktiv destination

13 december 2021

I Tynnered går endast hälften av eleverna ut skolan med godkända betyg i alla ämnen. Många barnfamiljer har försörjningsstöd och arbetslösheten är hög. Men för ett par månader sedan inleddes ett samarbete mellan tre stora aktörer som ska vända utvecklingen och skapa en ny destination för göteborgarna.

Tynnered ligger omgärdat av några av de rikaste områdena i Göteborg, men själv är det en stadsdel med många socioekonomiska utmaningar. 70 procent av invånarna har utländsk bakgrund och 34 procent av barnfamiljerna lever i relativ fattigdom. Av pojkarna som går ut årskurs nio saknar 40 procent behörighet till gymnasiet och väldigt få unga deltar i organiserad fritidsverksamhet.  Den öppna arbetslösheten ligger på 12 procent, i vissa delar på upp mot 15 procent. Allt detta ska Stena Fastigheter, Framtiden AB och Volvo Cars tillsammans försöka förändra till det bättre. Satsningen presenterades på en bygglunch som CMB arrangerade i mitten av oktober.

– Vi har identifierat flera utmaningsområden som vi ska satsa på och de är skolan, fritid, arbete och hållbar stadsutveckling. Genom att skapa magneter ska vi göra Tynnered till en destination som lockar folk från hela Göteborgsområdet, sa Camilla Näslund, projektledare för social hållbarhet på Stena Fastigheter.

Har flyttat ner på polisens lista

Bara ett par veckor innan seminariet ägde rum flyttades Tynnered ner från utsatt område till riskområde på polisens lista. Enligt Camilla Näslund beror förbättringen på ett långsiktigt arbete där polisen har spelat en avgörande roll. Nu är det upp till alla samhällsaktörer att hjälpa till så att arbetet intensifieras och Tynnered helt kommer bort från listan, menar hon.

– Vi behöver se till att barn och unga inte kommer in i kriminalitet och vi behöver satsa på de yngre åldrarna, fånga upp dem tidigt. Och likaväl som att vi fortsatt behöver polisen, behöver polisen oss.

Idag bor det cirka 16 000 personer i stadsdelen, de flesta i flerbostadshus. Fördelningen mellan privata fastighetsägare och allmännyttan är relativt jämn, samtidigt är andelen bostadsrätter ovanligt hög, 32 procent, för att vara den här typen av område. På CMB:s bygglunch deltog också Thomas Samuelsson, distriktschef på Familjebostäder, som berättade att Framtiden förutom Tynnered är engagerat i sex andra områden med liknande problematik.

– Den viktigaste frågan för oss är att ingen ska behöva bo i ett utsatt område. Vi har jobbat mycket med Gårdsten som var det första området i Göteborg som flyttade ner från utsatt område till riskområde på polisens lista. Nu verkar det som att det ska få flytta ner ett steg till. Vårt mål är nolltolerans mot kriminalitet och det är efter den modellen som vi ska jobba i Tynnered, sa han.

Ska skapa 1 500 sommarjobb

Redan till 2025 är planen att 70 procent av niorna i Tynnered ska gå ut med godkända betyg. Skolan ska också vara så attraktiv att den lockar elever från andra delar av Göteborg. Dessutom ska Stena Fastigheter, Framtiden och Volvo Cars tillsammans ha skapat 1 500 sommarjobb och 500 jobb för både unga och vuxna. Andra målsättningar är etablering av företag, att det ska finnas olika mobilitetslösningar och att 600 ytterligare bostäder ska byggas.

– Det har redan byggts otroligt mycket i Tynnered men det finns potential och planer för ännu fler bostäder. När vi pratar med de boende säger de att de redan känner sig tryggare, nöjdare och stoltare över att bo i det här området, de känner av förändringens vindar, sa Camilla Näslund.

Text: Paula Isaksson

Foto: Volvo Personbilar

Dela