Sök
Stäng denna sökruta.

NYHETSBREV -21

Säsongsanpassad ventilation ger bättre inomhusmiljö

22 september 2021

Luftfuktigheten spelar stor roll för vår hälsa, men att få till en bra inomhusmiljö i skolor och på arbetsplatser är inte det lättaste. På en lunchföreläsning för BTF:s medlemmar berättade Viktor Unéus, VVS-projektör på ByDemand, om hur säsongsanpassad ventilation är ett sätt.

Vid torr inomhusluft ökar mängden partiklar som cirkulerar i luften. Torr luft torkar också ut våra viktiga flimmerhår, som är till för att hindra just de partiklar som flyger omkring i luften från att komma ner i våra lungor. Dessutom är torr luft en riktig grogrund för att bakterier och virus ska spridas. Av en internationell rapport från förra året framgick att alla länder med stor smittspridning i början av pandemin hade ett klimat som ledde till torr inomhusluft.

Inomhusklimatet är ofta något som det klagas på i skolor och på arbetsplatser. Sedan 60-talet har allergier och astma ökat i Sverige och mycket skylls på inomhusmiljön i fastigheter. Men eftersom inomhusklimatet är en kombination av många olika tekniska faktorer, som relativ fuktighet, temperatur, drag, ventilation, städning och material, går problemen inte att lösa så lätt, förklarade Viktor Unéus för BTF:s medlemmar i en lunchföreläsning i juni.

– Det är många aspekter som påverkar hur du mår inomhus och flera av dem har människan inte förmåga att känna av. Du kan inte känna vad det är som får dig att må bra eller dåligt, så hur ska vi då veta hur vi ska bygga för att må bra?

 

Temperaturen får bestämma

Fram till helt nyligen var Arbetsmiljöverkets rekommendation att ventilationen skulle styras av mängden koldioxid i ett rum, vilket även förordas av Folkhälsomyndigheten. Men i 30 år har ByDemand projekterat skolor där temperaturen istället har fått bestämma luftflödena.

– En viktigare aspekt än koldioxid är värmetillförseln från människor och ljus. I ett klassrum kan tillförseln av värme motsvara två stora element och det är ofta mer än vad som behövs för att hålla det varmt på vintern. Blir det för varmt börjar eleverna svettas, svett luktar och så blir det klagomål på att ventilationen inte fungerar. Samtidigt kan man inte blåsa in en massa kalluft i klassrummet för då blir det problem med drag, förklarade Viktor Unéus.

De lämpliga luftflödena för respektive skola provas fram i samband med driftoptimeringen. Med årstidsanpassad ventilation blir ventilationsflöden automatiskt lägre på vintern och högre på sommaren.

– Med lägre flöden på vintern blir det inte lika torrt inomhus och det är speciellt detta vi vill åt.

 

Text: Paula Isaksson

Dela